Defter Tutma Hadleri 2014, 2014 Sınıf Değiştirme Hadleri

Defter Tutma Hadleri 2014, 2014 Sınıf Değiştirme Hadleri

Defter Tutma Hadleri 2014, 2014 Sınıf Değiştirme Hadleri.

Sınıf Değiştirme / Defter Tutma Hadleri VUK 177.maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre 2.sınıf tacirlerin bir takvim yılı içerisinde aşağıda belirtilen hadleri aşması durumunda bilânço usulüne göre defter tutmaları zorunludur.

Defter tutma hadleri her yıl yeniden değerleme oranında artış göstermekte olup, 2014 yılı rakamları belirlenmiştir.

2014 Yılı Defter Tutma Hadleri:

  • Yıllık;  Alış tutarı 150.000 TL, - Satış tutarı 200.000 TL
  • Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000 TL
  • İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000 TL
GÜNDEM