Sakatlık İndirimi 2013, 2013 Sakatlık Dereceleri Bilgileri Açıklandı

Sakatlık İndirimi 2013, 2013 Sakatlık Dereceleri Bilgileri Açıklandı

Sakatlık İndirimi 2013, 2013 Sakatlık İndirimi.

Sakatlık İndirimi; GVK 31/2 ve GVK 89/3’te düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; Çalışma gücünün asgari % 80’ ni kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derecede sakat, asgari % 60 ını kaybetmiş hizmet erbabı ikinci derece sakat, % 40 ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılırlar. Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir. 

Sakatlık indirimi her yıl devlet tarafından belirlenerek uygulamaya dâhil olur. Sakatlık indirimi yıllık gelir vergisi matrahına dâhil edilen kazançlar üzerinden düşülmektedir. 2013 yılı için beklenen sakatlık indirimi tutarları aşağıda belirtilmiştir; 

Birinci Derece Sakatlıklar İçin: 800,00 TL
İkinci Derece Sakatlıklar İçin: 410,00 TL
Üçüncü Derece Sakatlıklar İçin: 190,00 TL

(Net rakamlar olmamakla birlikte tahmini beklenen sakatlık indirimi tutarlardır. Resmi gazetede yayınlanınca kesinleşir.)
 

2013 SAKATLIK İNDİRİMİ

2012 SAKATLIK İNDİRİMİ

Birinci derece sakatlar için       800,00 TL Birinci derece sakatlar için       770,00 TL
İkinci derece sakatlar için        410,00 TL İkinci derece sakatlar için        380,00 TL
Üçüncü derece sakatlar için     190,00 TL Üçüncü derece sakatlar için     180,00 TL
GÜNDEM