Fatura Düzenleme Sınırı 2013, 2013 Fatura Kesme Sınırı Bilgileri

Fatura Düzenleme Sınırı 2013, 2013 Fatura Kesme Sınırı Bilgileri

Cenaze Ödeneği 2013, 2013 Cenaze Ödeneği.

Cenaze Ödeneği; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının ailesine verilir. Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

Cenaze ödeneği Kurumun yönetim kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen bu karar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca onaylanarak uygulamaya dâhil olur.

2013 yılı Cenaze Ödeneği tutarı henüz belirlenmemiş olmakla birlikte 375,00 TL olması beklenmektedir.

2013 Cenaze Ödeneği Tutarı: 375,00 TL (OLMASI BEKLENMEKTEDİR.)


Yıllar itibariyle cenaze ödeneği tutarı aşağıda yer almaktadır.

Fatura Düzenleme Sınırı 2013, 2013 Fatura Kesme Sınırı.

Fatura Düzenleme Sınırı 2013: Birinci ve ikinci sınıf tacirler ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, mal ya da hizmet satışlarında devletin belirlediği en alt limit tutarına kadar fatura düzenlemek yerine fatura yerine geçen diğer belgeleri kullanabilirler. (Malı ya da hizmeti alan taraf fatura istiyorsa, tacir/çiftçi fatura düzenlenmek zorundadır.) Devletin belirlediği alt limite Fatura Düzenleme Sınırı denir. Tacir/çiftçilerin, fatura düzenleme sınırının altındaki mal ya da hizmet satışlarında; fatura yerine düzenlemek zorunda olduğu belgelere; Perakende satış ve Yazar kasa fişleri örnek olarak gösterilebilir.

Fatura Düzenleme Sınırı: Her yılsonu bir tebliğ ile ilan edilir ve tebliğde belirtilen yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaya başlanır. Fatura kesme sınırı altında kalan mal ya da hizmet satışlarında devletin belirlediği bazı ayrıcalıklı durumlar söz konusudur.

Örneğin; Fatura kesme sınırının altında kalan demirbaş alımlarında demirbaş direk gider olarak kayıtlara alınabilmektedir. Fatura düzenleme sınırı istisnası KDV Hariç tutarlar üzerinden belirlenmektedir.  2013 yılında fatura kesme sınırının 800 TL olarak belirlenmesi beklenmektedir.

2013 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı: 800 TL (OLMASI BEKLENMEKTEDİR.)

Yıllar itibariyle fatura kesme sınırları aşağıda yer almaktadır;

YILLAR İTİBARIYLA FATURA DÜZENLEME SINIRI TABLOSU

YILLAR TUTAR
2013 Yılı 800 TL
OLMASI BEKLENMEKTEDİR.
2012 Yılı 770 TL
2011 Yılı 700 TL
2010 Yılı 680 TL
2009 Yılı 670 TL
2008 Yılı 600 TL
2007 Yılı 560 TL
2006 Yılı 520 TL
2005 Yılı 480 TL
2004 Yılı 440 TL
2003 Yılı 350 TL
2002 Yılı 250 TL
2001 Yılı 150 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM