Defter Tutma Hadleri 2013, 2013 Sınıf Değiştirme Hadleri

Defter Tutma Hadleri 2013, 2013 Sınıf Değiştirme Hadleri

Cenaze Ödeneği 2013, 2013 Cenaze Ödeneği.

Cenaze Ödeneği; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının ailesine verilir. Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana veya babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

Cenaze ödeneği Kurumun yönetim kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen bu karar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca onaylanarak uygulamaya dâhil olur.

2013 yılı Cenaze Ödeneği tutarı henüz belirlenmemiş olmakla birlikte 375,00 TL olması beklenmektedir.

2013 Cenaze Ödeneği Tutarı: 375,00 TL (OLMASI BEKLENMEKTEDİR.)


Yıllar itibariyle cenaze ödeneği tutarı aşağıda yer almaktadır.

Defter Tutma Hadleri 2013, 2013 Sınıf Değiştirme Hadleri.

Sınıf Değiştirme / Defter Tutma Hadleri VUK 177.maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre 2.sınıf tacirlerin bir takvim yılı içerisinde aşağıda belirtilen hadleri aşması durumunda bilânço usulüne göre defter tutmaları zorunludur.

Defter tutma hadleri her yıl yeniden değerleme oranında artış göstermekte olup, 2013 yılı rakamları henüz netleşmemiştir. 2013 yılı yeniden değerleme oranının yaklaşık 10,42 civarında olması beklenmektedir.

2013 Yılı Defter Tutma Hadleri: (HAZIRLANMAKTADIR)

 • Yıllık;  Alış tutarı ….000 TL, - Satış tutarı ….000 TL
 • Yıllık gayrisafi iş hasılatı ….000 TL
 • İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı ….000 TL


Yıllar itibariyle fatura kesme sınırları aşağıda yer almaktadır;

 

YILLAR İTİBARIYLA DEFTER TUTMA HADLERİ

2013 Yılı
 • Yıllık;  Alış tutarı ….000 TL, - Satış tutarı ….000 TL
 • Yıllık gayrisafi iş hasılatı ….000 TL
 • İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı ….000 TL
2012 Yılı
 • Yıllık;  Alış tutarı 140.000 TL, - Satış tutarı 190.000 TL
 • Yıllık gayrisafi iş hasılatı 77.000 TL
 • İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 140.000 TL
2011 Yılı
 • Yıllık;  Alış tutarı 129.000 TL, - Satış tutarı 180.000 TL
 • Yıllık gayrisafi iş hasılatı 70.000 TL
 • İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 129.000 TL
2010 Yılı
 • Yıllık;  Alış tutarı 120.000 TL, - Satış tutarı 170.000 TL
 • Yıllık gayrisafi iş hasılatı 68.000 TL
 • İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 120.000 TL

 

GÜNDEM