Amortisman Sınırı 2013, Demirbaş Yazma Sınırı 2013, Yeni Amortisman Sınırı

Amortisman Sınırı 2013, Demirbaş Yazma Sınırı 2013, Yeni Amortisman Sınırı

Amortisman Sınırı 2013, 2013 Amortisman Sınırı.

Amortisman; en genel tanımıyla sabit varlıkların fiziksel ve teknolojik nedenlerle uğradıkları değer kayıplarıdır.  Devlet tarafından her yıl sonunda, bir sonraki yıla ilişkin amortisman hesaplamalarına dahil edilecek tutarlar belirlenmektedir. Bu tutarlara Amortisman Sınırı denir.

Amortisman Sınırı 2013; çoğunlukla fatura düzenleme sınırı ile aynı tutarlarda olmaktadır. Amortisman sınırı hesaplamalarındaki tutarlar KDV Hariç tutarlardır. Her yılın sonunda VUK Tebliğleri ile ilan edilmektedir. Amortisman sınırları yıllık olarak belirlenmektedir. Amortisman sınırı altındaki demirbaşlar direk gider olarak hesaplara kayıtlanabilmektedirler.

2013 Yılı Amortisman Sınırı: 800 TL OLMASI BEKLENMEKTEDİR.


Yıllar itibariyle amortisman sınırı aşağıda yer almaktadır;

YILLAR İTİBARIYLA AMORTİSMAN SINIRI TABLOSU

YILLAR

TUTAR

2013 Yılı

800 TL
OLMASI BEKLENMEKTEDİR.

2012 Yılı

770 TL

2011 Yılı

700 TL

2010 Yılı

680 TL

2009 Yılı

670 TL

2008 Yılı

600 TL

2007 Yılı 560 TL
2006 Yılı

520 TL

2005 Yılı

480 TL

2004 Yılı

440 TL

2003 Yılı

350 TL

2002 Yılı

250 TL

2001 Yılı

150 TL

GÜNDEM