YAZARLARIMIZ
Zeyneddin Çetin
Vergi Müfettişi
cetinzeyni@gmail.com7143 Sayılı Kanuna Göre Matrah/Vergi Artırımı Bildiriminde Bulunanlardan Ödeme Yapmayanlar İçin Son Bir Hatırlatma: Son Gün 02/09/2019

Kamuoyunda yapılandırma veya af yasası olarak bilinen 7143 sayılı Kanun kapsamında matrah/vergi artırımında bulunanların bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmesi için bildirimleri nedeniyle tahakkuk eden vergilerin belirtilen süre ve şartlarda ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan 7143 sayılı Kanun kapsamında başvuruda bulunan, peşin veya taksitli ödeme seçeneğini tercih eden ancak 1. 2. ve 3. taksite ilişkin ödeme yapmayan veya eksik yapanlar için 7159 sayılı Kanunla ödeme konusunda yeni bir imkan tanınmış idi.

7143 sayılı Kanun kapsamında matrah/vergi artırımında bulunanlardan taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler için 6. taksite(son taksite) ait ödeme süresi 31/07/2019 tarihinde sona ermiştir.

Bu yazımızın konusu; bazı taksit ödemelerinin yapılmamış olması halinde 7143 sayılı Kanun’dan faydalanma hakkının kalmayacağı ile 3. 4. 5. ve 6. taksitlerden en fazla iki taksiti ödemeyen veya eksik ödeyenler için 02/09/2019 tarihine kadar ödeme imkanının bulunduğu hususu ile ilgilidir.

7143 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi ile 9’ uncu maddesinin 6’ ncı ve 7 inci fıkrasına göre, bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;

- İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,

hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedileceği hüküm altına alınmaktadır.

Ayrıca taksitler için yapılan ödemelerde her bir taksite yönelik 10 Türk lirasına kadar eksik ödemeler veya taksit tutarının %10’u 10 Türk lirasının altında ise yüzde %10 tutarına isabet eden tutar kadar eksik ödeme ihlal sebebi sayılmamaktadır.

7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, mükelleflerin; bildirim nedeniyle tahakkuk eden vergilerin yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin yükümlülüğü devam edecektir. Ayrıca haklarında vergi incelemesi ve tarhıyatı yapılmasına engel olan yasal koruma da ortadan kalkmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na(VUK), 7143 ve 7159 sayılı Kanun’lara ve 140 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na(CBK) göre, peşin ve taksitli ödeme seçeneğinde son ödeme süreleri aşağıdaki gibidir.

 Ödeme son günü(*)

 

7143 sayılı Kanun

213 sayılı Kanun

140 sayılı CBK

7143 sayılı Kanun (geç ödeme zammı ile birlikte)

7159 sayılı Kanun

7159 sayılı Kanun (geç ödeme zammı ile birlikte)

Peşin ödeme seçeneği

Peşin

30.09.2018

1.10.2018

15.10.2018

30.11.2018

 

28.02.2019

Taksitli Ödeme Seçeneği(**)

1.taksit

30.09.2018

1.10.2018

15.10.2018

 

 

28.02.2019

2.taksit

30.11.2018

 

 

 

 

28.02.2019

3.taksit

31.01.2019

 

 

süresinde ödenmeyen en fazla iki taksitin geç ödeme zammı ile birlikte 31.08.2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu tarih Cumartesi gününe denk geldiği için ödeme son günü 02.09.2019 dur.

28.02.2019

-

4.taksit

31.03.2019

1.04.2019

 

-

5.taksit

31.05.2019

 

 

-

6.taksit

31.07.2019

 

 

-

 (*)En son ödeme tarihleri koyu ile işaretlenmiştir.

(**)Taksitlere uygulanan katsayı farklarının da ödenmesi gerektiği hususu bilinmelidir. 

7143 sayılı Kanun’a Göre Geçerli(İhlal Sayılmayan) Ödeme Hallerine Örnekler 

-Peşin ödeme seçeneğinde, ödemenin 15/10/2018 tarihine kadar yapılması veya 28/02/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte yapılması halinde, artırım hükümlerinden faydalanılır. 

-1. 2. 3. 4. 5. ve 6. taksitlerin süresinde ödenmesi halinde artırım hükümlerinden faydalanılır. 

-1. ve 2. taksitlerin süresinde veya 28/02/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi, diğer tüm taksitlerin de zamanında ödenmesi halinde artırım hükümlerinden faydalanılır. 

-Taksit tutarları 1.000-TL olan 1. veya 2. taksitin 990-TL’si, 28/02/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi, kalanın halen ödenmemesi veya 01/03/2019 tarihinde ödenmesi halinde, artırım hükümlerinden faydalanılır.(Kalan 10-TL) 

-1. 2. 3. ve 4. taksitlerin süresinde ödenmesi, 5. ve 6. taksitlerin de 02/09/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde, artırım hükümlerinden faydalanılır. 

-1. 2. 3. ve 5. taksitlerin süresinde ödenmesi, 4. ve 6. taksitlerin de 02/09/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde, artırım hükümlerinden faydalanılır. 

-1. 2. 5. ve 6. taksitlerin süresinde ödenmesi, 3. ve 4. taksitlerin de 02/09/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde, artırım hükümlerinden faydalanılır. 

-1. ve 2. taksitlerin süresinde veya 28/02/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi, herhangi bir taksitin 02/09/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde(kalan diğer taksitlerin süresinde ödenmesi şartıyla) artırım hükümlerinden faydalanılır. 

-1. 2. 3. 4. ve 5. taksitlerin süresinde ödenmesi, 6. taksitin de 02/09/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde, artırım hükümlerinden faydalanılır. 

-1. ve 2. taksitlerin süresinde veya 28/02/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi, 3. taksitin 28/02/2019 tarihine kadar ve 4. taksitin 01/04/2019 tarihine kadar ödenmesi, 5. ve 6. taksitlerin ödenmeyen veya eksik kalan tutarların da 02/09/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde, artırım hükümlerinden faydalanılır.

-1. 2. 3. 4. 5. ve 6. taksitlerin süresinde ödenmesi ancak 1.000-TL tutarındaki herhangi bir taksitin veya her bir taksitin 10-TL’sinin ödenmemesi halinde dahi, artırım hükümlerinden faydalanılır. (Kalan 10-TL) 

7143 sayılı Kanun’a Göre Geçerli Olmayan(İhlal Sayılan) Ödeme Hallerine Örnekler 

-Peşin ödeme seçeneğinde, ödemenin yapılmaması veya 01/03/2019 tarihinden(bu tarih dahil) itibaren geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde dahi, artırım hükümlerinden faydalanılamaz. 

-1. 2. 3. 4. 5. ve 6. taksitlerin tamamının süresinde veya hiç ödenmemesi halinde, artırım hükümlerinden faydalanılamaz. 

-1. ve/veya 2. taksitlerin süresinde veya hiç ödenmemesi halinde, artırım hükümlerinden faydalanılamaz. 

-1. ve/veya 2. taksitlerin 01/03/2019 tarihinden(bu tarih dahil) itibaren geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde dahi, artırım hükümlerinden faydalanılamaz. 

-1. 2. ve 3. taksitlerin süresinde ödenmesi, 4. 5. ve 6. taksitlerin 02/09/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde dahi, artırım hükümlerinden faydalanılamaz. 

-1. ve 2. taksitlerin süresinde veya 28/02/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi, 3. 4. 5. ve 6. taksitlerin süresinde ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde, artırım hükümlerinden faydalanılamaz. 

-Taksit tutarları 1.000-TL olan 1. veya 2. taksitin 989-TL’si veya daha az tutarın süresinde ödenmesi veya 28/02/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmişse, kalan tutarın ödenmemesi veya 01/03/2019 tarihinden(bu tarih dahil) itibaren ödenmesi halinde dahi, artırım hükümlerinden faydalanılamaz.(Kalan:11-TL) 

-Taksit tutarları 90-TL olan 1. veya 2. taksitin 80-TL’si, 28/02/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi ve kalan tutarın ödenmemesi veya 01/03/2019 tarihinden itibaren(bu tarih dahil) ödenmesi halinde dahi, artırım hükümlerinden faydalanılamaz.(Kalan:10-TL) 

-1. ve 2. taksitlerin süresinde ödenmesi veya 28/02/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi, 3. 4. 5. ve 6. taksitlerin ödenmemesi halinde, artırım hükümlerinden faydalanılamaz. 

-1. ve 2. taksitlerin süresinde ödenmesi veya 28/02/2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi, 3. taksitin de 28.02.2019 tarihine kadar ödenmesi, 4. 5. ve 6. taksitlerin ödenmemesi halinde, artırım hükümlerinden faydalanamaz. 

-1. 2. 3. 4. ve 5. taksitlerin süresinde ödenmesi, 6. taksitin 03/09/2019 tarihinden itibaren(bu tarih dahil) geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde dahi, artırım hükümlerinden faydalanılamaz. 

-1. 2. 3. 4. 5. ve 6. taksitlerin süresinde ödenmesi ancak 1.000-TL tutarındaki herhangi bir taksitin veya her bir taksitin %10unu aşan tutarın(veya aşmasa bile 11-TL ve üzere tutarın) ödenmemesi veya 02/09/2019 tarihinden(bu tarih hariç)  sonra ödenmesi halinde dahi, artırım hükümlerinden faydalanılamaz. 

-Tüm taksitlerin 01/08/2019 tarihinden itibaren geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde dahi, artırım hükümlerinden faydalanılamaz. 

(Not. Örneklerimizde kolay olması açısından taksit tutarları 1.000-TL olarak dikkate alınmıştır.) 

Sonuç olarak 7143 ve 7159 sayılı Kanun kapsamında yapılan matrah/vergi artırımı bildirimi uyarınca tahakkuk eden 1. ve 2. taksitlerin süresinde veya geç ödeme zammı ile birlikte 28/02/2019 tarihine(bu tarih dahil) kadar ödenmesi şartıyla, 3. 4. 5. ve 6. taksitlerden en fazla iki taksitin ödenmeyen veya eksik ödenen söz konusu tutarlarının 02/09/2019 tarihine(bu tarih dahil) kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde artırım hükümlerinden faydalanılabilecektir. Diğer bir değişle, 1. ve/veya 2. taksitlerin süresinde ödenmemesi veya geç ödenmesi ile 3. 4. 5. ve 6. taksitlerden en az üç taksitin ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde artırım hükümlerinden faydalanılamayacaktır. 

Öte yandan 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedilmesiyle, mükelleflerin; bildirim nedeniyle tahakkuk eden vergilerin yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin yükümlülüğü devam edecek olup ayrıca haklarında vergi incelemesi ve tarhıyatı yapılmasına engel olan yasal koruma da ortadan kalkacaktır.

Kaynakça:

-213 sayılı Kanun

-7143 sayılı Kanun ve 1 seri nolu Genel Tebliği

-140 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

-7159 sayılı Kanun

 

02.08.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM