EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comİhracat KDV İadeleri Hangi Süreler İçinde Talep Edilmezse İade Hakkı Ölür?

23 Seri Numaralı KDV Genel Tebliğin 10 ve 13.Maddelerinde ihracat, yatırım teşvik belgeli firmalara makine teslimi, taşımacılık işlemlerinden kaynaklanan KDV iadeleriyle ilgili yeni düzenlemeler getirilmiş olup, buna ilişkin açıklamalar aşağıda açıklanmıştır:

A-İhracattan Kaynaklanan KDV İadeleri Hangi Dönem KDV beyannamelerine Dahil Edilmelidir?

İade talebinde bulunacak mükelleflerin, ihracatın gerçekleştiği dönemi izleyen 2.takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları şarttır.

Örnek-1:

İntaç Tarihi

İade Talep Edilen KDV Dönemi

Yüklenilen KDV’nin Doldurulduğu Tarih

KDV İadesi

30.11.2018

2018/11

20.03.2023

Kabul Edilir

20.01.2019

2019/01

10.02.2022

Reddedilir

17.05.2019

2019/05

31.12.2021

Kabul Edilir

08.08.2019

2019/08

01.01.2022

Reddedilir

11.09.2019

2019/09

31.01.2022

Reddedilir

26.12.2019

2019/12

31.12.2020

Kabul Edilir

B- İhracattan Kaynaklanan KDV İadeleri İçin Ne Zamana Kadar Vergi Dairesine Dilekçe Verilmelidir?

 İade talebinde bulunacak mükelleflerin, ihracatın gerçekleştiği dönemi izleyen 2.takvim yılının sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Örnek-2:

İntaç Tarihi

İade Talep Edilen KDV Dönemi

Standart KDV İade Talep Dilekçesinin Verildiği Tarih

KDV İadesi

30.11.2018

2018/11

20.03.2023

Kabul Edilir

20.01.2019

2019/01

10.02.2022

Reddedilir

17.05.2019

2019/05

31.12.2021

Kabul Edilir

08.08.2019

2019/08

01.01.2022

Reddedilir

11.09.2019

2019/09

31.01.2022

Reddedilir

26.12.2019

2019/12

31.12.2020

Kabul Edilir

C-İhracattan Kaynaklanan KDV İadeleri İçin Ne Zamana Kadar YMM Raporu Vergi dairesine Teslim Edilmelidir?

YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, ihracatın gerçekleştiği dönemi izleyen 2.takvim yılının sonundan itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

Örnek-3:

İntaç Tarihi

İade Talep Edilen KDV Dönemi

YMM KDV İade Raporunun İbraz tarihi

KDV İadesi

30.11.2018

2018/11

20.03.2023

Kabul Edilir

20.01.2019

2019/01

10.07.2022

Reddedilir

17.05.2019

2019/05

31.12.2021

Kabul Edilir

08.08.2019

2019/08

01.11.2022

Reddedilir

11.09.2019

2019/09

31.10.2022

Reddedilir

26.12.2019

2019/12

31.12.2020

Kabul Edilir

Örnek-4:

(T) Makine A.Ş., 2019/Şubat döneminde YTB sahibi firmaya sattığı makinelerle ilgili olarak KDV beyannamesinde “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 308 kodlu satırda istisnayı ve bu teslimle ilgili yüklenimini beyan etmiştir.

İade talebi için bu beyan tek başına yeterli değildir. Mükellefin iade talebinin geçerlik kazanması için en geç 31/12/2021 tarihine kadar standart iade talep dilekçesi ve istisnaya ilişkin diğer belgelerin ibrazı zorunludur.

Örnek-5:

(Z) Ltd. Şti., 15 Ocak 2019 tarihinde gümrük çıkış beyannamesi kapanan bir ihracat işlemini Ocak/2019 KDV beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 301 kodlu satırda beyan etmiş, ancak yüklenilen KDV bölümünü boş bırakarak ihracata ilişkin yüklendiği KDV’yi indirim yoluyla gidermeyi tercih etmiştir.

(Z) Ltd. Şti.’nin bu ihracat işlemine ilişkin iade talep edebilmesi için en geç 31/12/2021 tarihine kadar Ocak/2019 KDV beyannamesinde düzeltme yaparak yüklenilen KDV’yi beyan etmesi ve aynı süre içerisinde standart iade talep dilekçesiyle Tebliğin (II/A-1.1.4.) bölümünde sayılan belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.                          

Kaynakça:

Resmi Gazete Tarihi ve No Yasal Dayanak
15.02.2019 - 30687 23 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği

                                                                           

14.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM