YAZARLARIMIZ
Serhat Aksu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
aksuserhat@gmail.comE-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu ve E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamaları

NOT: Makalemiz 05.10.2017 tarihli mevzuata göre hazırlanmıştır.

E-İrsaliye Uygulaması

E-İrsaliye uygulamasından;

a) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,

b) Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve

c) Yukarıda belirtilen şekilde e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan,

mükellefler 01.01.2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler. E-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunluluğu ise 01.07.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır. Belirtilen tarihten sonra 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15'inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-faturanın kağıt çıktısının üzerine irsaliye yerine geçer ibaresinin yazılarak kullanılması uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu uygulamaya süresi içinde başvurmayan, e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların GİB Portal hesapları 01.07.2018 tarihi itibariyle Başkanlık tarafından otomatik olarak açılacaktır.

 

E-İrsaliye Nedir? Soru-Cevaplarla E-İrsaliye E-İrsaliye Nedir? Soru-Cevaplarla E-İrsaliye

 

E-Müstahsil Makbuzu Uygulaması

E-müstahsil makbuzu uygulamasına, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler 01.01.2018 tarihinden itibaren dahil olabileceklerdir. Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alan birinci sınıf tüccarlar 01.07.2018 tarihine kadar e-müstahsil makbuzu uygulamasına dahil olmak ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzu belgelerini e-müstahsil makbuzu olarak düzenlemek zorundadırlar. E-müstahsil makbuzu uygulamasına dahil olan birinci sınıf tüccarların, 01.07.2018 tarihine kadar e-müstahsil makbuzu belgesi düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda müstahsil makbuzu belgesi düzenlemesi de mümkündür. Ancak aynı işlem için e-müstahsil makbuzu veya kağıt ortamdaki müstahsil makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

 

E-Müstahsil Makbuzu Nedir? Zorunlu Mudur? E-Müstahsil Makbuzu Nedir? Zorunlu Mudur?

 

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler, 01.01.2018 tarihinden itibaren dahil olabileceklerdir.

2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50.000 TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 01.07.2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. 01.01.2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının, söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-serbest meslek makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

E-serbest meslek Makbuzu uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden önce kendi isteği ile dahil olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar e-serbest meslek makbuzu düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda serbest meslek makbuzu düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için e-serbest meslek makbuzu veya kağıt ortamdaki serbest meslek makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Kendilerine e-serbest meslek makbuzu belgesi düzenleme zorunluluğu getirilen hekimlerin, (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), zorunluluklarının başlayacağı tarihlerden itibaren 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen uygulamadan (POS cihazlarından düzenlenen POS fişlerinin serbest meslek makbuzu olarak kabul edilmesi) yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

 

E-Serbest Meslek Makbuzu E-Serbest Meslek Makbuzu (Detaylı Anlatım)

 

05.10.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM