EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Recep Selimoğlu
Yeminli Mali MüşavirTFRS Hesap Planı Geliyor! Muhasebede Tek Düzen Hesap Planı Kaldırılıyor (Mu?)

24/12/2012 tarihinde yayımlanan makalemizin başlığı, “Tek Düzen Hesap Planı  Yürürlükten Kaldırılmalı, TFRS /TMS  Yeni  Hesap Planı Uygulaması Başlamalıdır!” şeklindedir. Bu makalemizde tarafımızdan özetle: Muhasebe kayıtlarında halen uygulanmakta olan Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinin, Bağımsız Denetim sürecinde finansal raporlama noktasında yetersiz kaldığı vurgusu yapılmış ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na  (TFRS) /Türkiye Muhasebe Standartları’na  (TMS)  yönelik YENİ BİR HESAP PLANI uygulamasına geçilmesinin son derece yararlı olacağı görüşümüz meslek kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞI yayımlanmıştır.

Söz konusu hesap planı taslağı ile ilgili olarak, Hesap Planına Duyulan İhtiyaç konusunda KGK tarafından yapılan duyuruda:

“Kurumumuzca, kamu yararını ilgilendiren kuruluşların finansal tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla (IFRS) tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerin ise finansal tablolarını Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Finansal Raporlama Standartlarına (BOBİ FRS) göre hazırlamaları öngörülmüştür.

Bağımsız denetime tabi işletmeler finansal tablolarını TFRS ya da BOBİ FRS’ye göre hazırlamakla birlikte, bu finansal bilgilerin üretildiği defter kayıtlarını 1992 yılında yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’nde (MSUGT) yer alan tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planına uygun olarak tutmakta ve bu çerçevede muhasebe sistemlerini oluşturmaktadır. İşletmeler yasal zorunluluk gereği MSUGT’a göre tuttukları ticari defterlerinden hareketle vergi idaresine sunmaları gereken finansal tablolarına ulaşmaktadır. Ancak mevcut hesap planı TFRS ya da BOBİ FRS’ye uygun finansal tablolara doğrudan muhasebe sisteminden ulaşılabilmesi için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, mevcut durumda BOBİ FRS ya da TFRS’ye uygun finansal tablolar, MSUGT’a göre hazırlanmış finansal tablolarda gerekli düzeltmeler yapılarak ya da bu tablolar için de ayrı bir kayıt düzeni oluşturularak düzenlenmektedir.

Bu itibarla, Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planının işletmelerin esas olarak muhasebe standartlarına göre finansal tablolarını hazırlamalarını sağlayacak şekilde muhasebe sistemlerini kurmalarına imkân tanıyacaktır.

Oluşturulan hesap planı taslağında özellikle TFRS ya da BOBİ FRS’ye göre raporlama yapan işletmelerin doğrudan finansal tablo verilerine ulaşması için gereklilik arz eden hesap gruplarına ve hesaplara yer verilmiş, aynı zamanda mevcut hesap planında yer almayan ancak MSUGT’u uygulayan işletmeler dâhil tüm işletmelerin ihtiyaç duyabilecekleri diğer hesaplar da eklenmiştir.

Kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasının ardından Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planına nihai hali verilecektir.

Hesap Planı Taslak Metni ve Görüş Talep Edilen Özel Hususlar aşağıdaki linklerde görüş ve önerilerinize sunulmuş olup görüş ve önerilerinizin 

en geç 01/03/2019 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr e-posta adresine mail yoluyla iletilmesi rica olunur.”

açıklaması yer almaktadır.

Bize göre,

Yayımlanması beklenen Finansal Raporlama Standartlarına Uygun yeni hesap planının, Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesini de kapsadığı, bağımsız denetime tabi olsun-olmasın tüm işletmelerin muhasebe hesap planı ihtiyaçlarını karşıladığı görülmektedir.

Yeni TFRS Hesap Planının,

Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanmış Finansal Tablolar-

Bağımsız Denetime tabi işletmeler için TFRS/TMS hükümlerine göre hazırlanmış Finansal Tablolar ayrımını ortadan kaldıracağı açıktır.

Bu itibarla, tüm işletmeler için Tek Düzen Hesap Planı uygulamasının kaldırılması ve yerine yeni Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı’na geçilmesi son derece yararlı olacaktır.

01.02.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM