EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Dr.Numan Emre Ergin
Yeminli Mali Müşavir
Mazars Denge Vergi Hizmetleri Ortağı
n.emre.ergin@hotmail.comOtomatik Bilgi Değişimi ve Varlık Barışı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Konseyi'nin öncülüğünde hazırlanan ve birçok ülke tarafından 03.11.2011 tarihinde Cannes’te imzalanan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”ne Türkiye de taraf olmuş ve bu Sözleşme 20.05.2017 tarih ve 30071 sayılı Resmi Gazete’de yayınlan 7018 sayılı “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile yasal mevzuatımıza girmiştir. Bu Kanun ile verilen yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu söz konusu Sözleşmeyi 26.11.2017 tarih ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/10969 sayılı “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar” ile onaylamıştı. Son olarak, 26.06.2018 tarih ve 30460 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11790 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşme’nin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir.

Peki Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi neler içermektedir? Söz konusu sözleşme ile taraf ülkeler arasında bilgi değişimi, yurtdışı vergi incelemeleri, eşzamanlı vergi incelemeleri, tahsilatta yardımlaşma ve tebligat konularında idari yardımlaşma öngörülmektedir. Bu konu başlıklarından belki de en önemlisi bilgi değişimi olup talep üzerine bilgi değişimi, kendiliğinden bilgi değişimi ve otomatik bilgi değişimi olmak üzere üç çeşit bilgi değişimi mekanizması öngörülmektedir. Bu yöntemlerden “otomatik bilgi değişimi” önemli sonuçlar doğuracaktır. Otomatik bilgi değişimi kapsamında öngörülen sistem uyarınca, Sözleşmeye taraf ülkelerdeki bankalar, sigorta şirketleri, saklama kuruluşları gibi finansal kuruluşlar, müşterilerinin sahip olduğu menkul kıymet, ortaklık payları, mevduat hesapları, saklama hesapları, sigorta ve anütie sözleşmeleri, türev finansal ürünler gibi finansal varlıklar ile bu finansal varlıklardan elde edilen kar payı, faiz, kira, gayrimaddi hak, anüite, sigorta poliçe gelirleri gibi gelirler ile finansal varlık satış gelirlerini kendi ülkelerindeki yetkili makamlara bildireceklerdir. Bu verileri toplayan mali otoriteler, herhangi bir talep olmaksızın otomatik olarak diğer ülkelerin mükelleflerinin mali bilgilerini o ülkelerle paylaşacaktır. Söz konusu bilgi paylaşımı karşılıklı olacaktır. Yani Türkiye bir ülkenin mukimi gerçek ve tüzel kişilerin finansal bilgilerini paylaşırken, söz konusu ülke de orada bulunan Türkiye’de mukim gerçek ve tüzel kişilerin finansal bilgilerini Türk maliyesi ile paylaşacaktır. Bu paylaşım sonrasında, diğer ülkelerde gelir elde edenler, mukimi olduğu ülkelerde yurtdışında elde ettikleri gelirlerin vergisini ödememişlerse cezalı olarak vergi tarhiyatları ile karşılaşabileceklerdir.

Türkiye yukarıda zikredilen en son kararname ile Sözleşme’nin ulusal mevzuatta yürürlük tarihini 1 Temmuz 2018 olarak belirlemiştir. Dolayısıyla bu tarihten itibaren otomatik bilgi değişimi Türkiye açısından yasal olarak yürürlük kazanmış bulunmaktadır. Gerekli hukuki ve teknik altyapının tamamlanmasını müteakiben uygulamanın 2019 yılında fiilen başlaması beklenmekle birlikte, bilgi paylaşımının hangi yılların gelirlerini kapsayacağı ve hangi ülkelerle paylaşım yapılacağını öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu konudaki düzenlemelerini beklemek gerekecektir.

Diğer taraftan, 18 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10/13. maddesi ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, 30/11/2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir. Diğer taraftan, 31/7/2018 tarihine kadar bildirim yapılması ve bu varlıkların Türkiye’ye getirilmesi halinde bu varlıklar için vergi tarh ettirilmeyecektir. Ayrıca bu Kanun kapsamında bildirimde bulunulan yurt dışı varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalardan görüldüğü üzere, yurt dışında finansal gelir elde edip bu gelirlerini Türkiye’de beyan etmemiş kişiler Otomatik Bilgi Değişimi’nin uygulanmaya başlaması ile cezalı vergi tarhiyatı riski ile karşı kaşıya kalabileceklerdir. Bu nedenle, söz konusu gelirleri elde eden gerçek ve tüzel kişilerin Varlık Barışından yararlanmalarını tavsiye ediyorum.

24.07.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM