YAZARLARIMIZ
İsmet Ömer Güneş
Avukat
Bilim Uzmanı
ismetomergunes@gmail.comBelediyeler Devir Temlik Ücreti Alabilirler Mi?

Şehir içi taşımacılık işlerinin ehil kişilerce ve uygun araçlarla yapılması kamu düzeni ve güvenliği için azami derecede önem arz etmektedir. Bu sebeple şehir içi taşımacılık işleri, belediyeler tarafından alanında ehil kişilere ve gerekli şartları taşıyan araçlarla yaptırılır. Belediyeler şehir içi taşımacılık yapan araçlara S plaka , M plaka ya da J plaka  gibi özel plakaların verilmesini kararlaştırabilirler. Taşımacılık yapan araçların kullanımı ve taşımacılık hizmetlerinin sağlanması belediyeler tarafından sıkı bir şekilde denetlendiği gibi  bu araçların devri de bir kısım prosedürlere bağlıdır. Bu prosedürlerden yani şehir içi taşımacılık yapan servis , dolmuş , minibüs gibi araçların devrinin şartlarından en dikkat çekeni de belediyeler tarafından "devir temlik ücreti" , "devir ücreti" , "taşıt araçları işletme ücreti" adı altında alınan ücretlerdir.


Taşımacılık yapan bir minibüs veya servis aracını satın almak isteyen ya da belirli bir hissesini satın almak isteyen alıcılar satıcıya ödedikleri satış bedelinin haricinde belediyelere devir temlik ücreti de ödemektedirler. Devir temlik ücreti otobüsçüler ve servisçiler arasında her ne kadar tartışılsa da bu konu kanıksanmış olup taşımacılık için araç satın alan her taşımacı bu meblağı ödemekte ve zaman içerisinde unutmaktadır.

Peki belediyeler devir temlik ücreti adı altında ücret alabilirler mi?

Belediyelerin gelirleri , 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda düzenlenmiştir. Aynı Kanun'un 97. maddesine göre; belediyeler bu kanuna göre harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkili oldukları hükmü yer almaktadır. Oysa devir temlik ücreti ilgililerin yani taşımacılık yapan araçları satın alan kişilerin isteği üzerine sağlanan bir hizmet karşılığında  alınmadığı için yasal dayanaktan yoksundur. Dolayısıyla gerek 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesine gerek farklı bir düzenlemeye dayanılarak taşımacılık yapan araçların devirlerinden belediyelerin devir temlik ücreti almaları hukuka uygun değildir.

İlgililer ödenen devir temlik ücretlerini 30 günlük dava açma süresi içerisinde Vergi Mahkemelerinden talep edebilecekleri gibi , 30 günlük dava açma süresini kaçıran ilgililer bu konuda Vergi Usul Kanunu düzeltme-şikayet hükümleri uyarınca önce idareye başvuru yapıp başvurunun reddi üzerine dava açabileceklerdir.

Vergi mahkemelerinin önüne yakın zamanda gelmeye başlayan bu konuda vergi mahkemeleri istikrarlı bir şekilde kabul kararı vererek, ilgililere zamanında ödemiş oldukları devir temlik ücretlerini yasal faizleri ile iade etmektedirler. Fakat beş yıldan daha önceki tarihte ödenen devir temlik ücretlerinin iadeleri zamanaşımı sebebiyle mümkün olmamaktadır.

01.10.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM