YAZARLARIMIZ
Dr.Hayrullah Doğan
Yeminli Mali Müşavir
E. Hesap Uzmanı
DT Denetim Turkey
hdogan@denetimturkey.comÇalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesi

KONU: 02.01. 2017 Tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” Bakanlar Kurulu’nun 01.01.2017 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

Bu yönetmelik ile emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretlerinden kesilecek çalışan katkı payı oranı ve uygulama usul ve esasları bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

1-KAPSAM

Yönetmelik hükümleri;

a) Türk vatandaşı veya 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi kapsamında olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) betlerine göre çalışanlardan;

-İşverenin Yönetmelik kapsamına alınma tarihi itibariyle çalışmakta olan kırkbeş yaşını doldurmamış kişileri,

-İşverenin kapsama alınmasından sonra bu işverene  bağlı olarak  işe başlayan ve işe başlama tarihinde kırkbeş yaşını doldurmamış kişileri,

b) (a)  fıkrasında belirtilen  çalışanları istihdam eden işverenleri,

 kapsar.

5901 sayılı Kanuna göre, Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiler Türk vatandaşıdır.

Aynı kanunun 28’inci maddesinde ise doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları Türk Vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etmektedirler.

2-ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLARIN BİREYSEL EMEKLİK KAPSAMINA ALINMASI

(1) Yönetmelik kapsamında olup, 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre  özel sektörde istihdam edilen çalışanlar,  aşağıda belirtilen tarihlerden itibaren  işverenin  bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında bireysel emeklilik planına dahil edilecektir.

(2) Çalışanların Yönetmelik kapsamında otomatik olarak bireysel emeklilik planına dahil edileceği tarihler.

a)Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.1.2017 tarihinden itibaren,

b)Çalışan sayısı ikiyüzelli  ve üzerinde ancak  binden az  olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.4.2017 tarihinden itibaren,

c)Çalışan sayısı yüz ve üzerinde  ancak  ikiyüzelliden az  olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.7.2017 tarihinden itibaren,

ç)Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden  az  olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.1.2018 tarihinden itibaren,

d)Çalışan sayısı on  ve üzerinde  ancak elliden  az  olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.7.2018 tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.1.2019 tarihinden itibaren,

otomatik olarak bireysel emeklilik planına dahil edilecektir.

(3) Yeni İşe Başlayanlar

Yukarıda belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerden sonra işe başlayanlar  ise hizmet akdinin yürürlüğe girdiği tarihte otomatik olarak bireysel emeklilik planına dahil edilir.

 (4)Birden Fazla işyeri Olan İşverenlerde Çalışan Sayısının Belirlenmesi

Birden fazla işyeri olan İşverenin çalışan sayısının belirlenmesinde, bütün işyerlerinde çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. İşyerlerinin başka illerde olması durumu değiştirmemektedir.

Örnek 1: (A) A.Ş’nin işyerlerinden  İstanbul Bağcılar’da 300,   Kartal’da 200 , Ankara’da 250, Kayseri’de 205 ve Adana’daki  işyerinde 45 çalışanı  bulunmaktadır.  Bu çalışanların 800’ü yönetmelik kapsamına giren çalışanlardır.

Bu işverenin beş işyerinde toplam 1000 çalışanı bulunduğundan, bu işveren 1.1.2017 tarihinden itibaren yönetmelik kapsamına girmiş bulunmaktadır.

Bu durumda, bu işveren emeklilik şirketleri ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında toplam 800 çalışanını 1.1.2017 tarihinden itibaren otomatik olarak bireysel emeklilik planına dahil etmesi zorunludur.

Çalışan sayısının tespitinde, Yönetmelik kapsamına alınma tarihleri itibariyle geçerli olan SGK verileri dikkate alınacaktır.

Kapsama alınma tarihini izleyen  dönemler bakımından çalışan sayılarının tespitinde, bu tarihi izleyen takvim yılı başındaki çalışan sayısı dikkate alınır. 

Yönetmelik kapsamına alınan işverenin çalışan sayısının azalması halinde, bu azalma dikkate alınmaz,Yönetmelik kapsamında olup, bu işverene bağlı olarak çalışmaya başlayanlar otomatik olarak çalışma planına dahil edilir.

Örnek 2-(B)  işverenine ait işyerinde 1100 çalışan bulunduğundan, Yönetmelik kapsamında bulunan çalışanlar, 1.1.1017 tarihinden itibaren işverenin emeklilik şirketi ile imzaladığı sözleşmeyle otomatik olarak bireysel emeklilik planına dahil edilmişlerdir.      

  Ancak işveren ekonomik kriz nedeniyle bu tarihten sonra işçi çıkarmaya başlamış ve 27.03.2017 tarihinde işverene bağlı olarak çalışan sayısı 99 kişidir. Bu azalma bu işverenin Yönetmelik kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemeyecektir. Bu işveren 1.1.2017 tarihinden sonra  yeni işe aldığı  yönetmelik kapsamındaki çalışanları da otomatik olarak bireysel emeklilik planına dahil edecektir.

Örnek 3- (x) İşverene ait işyerlerinde 1.1.2017 tarihinde çalışan sayısı 300 kişi iken, bu sayı 28.2.2017 tarihinde 240 çalışana düşmüştür.

Bu işyeri açısından çalışan sayısının tespitinde 1.1.2017 tarihindeki çalışan sayısı esas alınacağından Yönetmelik kapsamında olan çalışanlar 1.4.2017 tarihinden itibaren otomatik olarak bireysel emeklilik planına dahil edileceklerdir.

3- ÇALIŞAN KATKI PAYININ HESAPLANMASI VE EMEKLİLİK ŞİRKETİNE AKTARILMASI

a) Yönetmelik kapsamında çalışanların ücretinden işveren tarafından prime esas kazancın %3’ü oranında çalışan katkı payı hesaplanır. Hesaplanan tutarın virgülden sonraki kısmı hesaplamada dikkate alınmaz.

Hesaplanan çalışan  katkı payı tutarı, ilgili işveren tarafından çalışanın ücretinden kesilerek sözleşme yapılan emeklilik şirketine aktarılır.

4- ÇALIŞAN KATKI PAYI KESİNTİSİNE TABİ OLAYAN ÜCRET ÖDEMELERİ

a) Yönetmelik kapsamına alınma tarihinden önceki çalışmanın karşılığı yapılan ücret ödemeleri

Çalışanın, Yönetmelik kapsamına alınma tarihinden önceki çalışmasının karşılığı olarak Yönetmelik kapsamına alındığı tarihte veya bu tarihten sonra ödenen ücretlerden çalışan katkı payı kesintisi yapılmayacaktır.

b) Peşin Ödenen Ücretlerde Katkı Payı Kesintisi

Ücretin peşin ödendiği işyerlerinde, Yönetmelik kapsamında olan çalışana kapsama alındığı tarihten önceki dönemde ödenen ücretler üzerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılmayacaktır.

04.01.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM