YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comSosyal Güvenlik Kurumu Nace’deki Sorunları Bir Bir Çözüyor

Tarih: 07.04.2014Bilindiği gibi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç grupta sınıflandırılmış olup, bu işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu,

- Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde1/7/2016 tarihinde

- 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde1/1/2014 tarihinde

- Diğer işyerlerinde1/1/2013 tarihinde başlamıştır/başlayacaktır.

Öte yandan, 6331 sayılı Kanunun uygulanmasında Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarının esas alınıyor olması nedeniyle,

-İşyerlerinin hangi (az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli)  sınıfta yer aldıkları, Sosyal Güvenlik Kurumunca tescil edilmiş işyeri dosyaları için verilmiş altılı NACE koduna,

- 50’den az çalışanı olup olmadığı ise aylık prim ve hizmet belgelerinde beyan edilen sigortalı sayısına bakılarak belirlenmektedir.

Bu bağlamda, Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında her ne kadar 6385 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonrasında kısa vadeli sigorta kolu prim oranının tüm işyerleri için % 2’ de sabitlenmiş olması nedeniyle, 1/9/2013 tarihinden itibaren tahsil edilen primler açısından işyerlerinin NACE kodunun fazla bir ehemmiyeti kalmamış olsa da 6331 sayılı Kanunun hedeflenen doğrultuda yürütülebilmesi,haliyle NACE kodlarının doğru bir şekilde verilmesi ve hatalı verilen NACE kodlarına ilişkin itirazların kısa süre içinde sonuçlandırılabilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca yeni bir uygulamaya geçilmiştir.

Bu amaçla, gerek daha önce tescil edilmiş ancak NACE kodu hatalı verilmiş, gerekse yeni tescil edilecek işyerleri için vergi dairelerince verilmiş NACE kodu esas alınmaya başlanılmıştır.

Dolayısıyla, evvelce işyerlerinin tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin itirazlar Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan incelemelerin ardından, itirazın yapıldığı tarihe göre kimi zaman takip eden yılbaşından, kimi zaman da takip eden yılı izleyen yılbaşından  itibaren değiştirilmekte iken, yapılan bu düzenleme ile itirazın hemen ardından değiştirilebilir hale getirilmiştir.

Bu bağlamda, işyerinin faaliyet konusu gerçekte az tehlikeli işler kapsamına girdiği halde, Sosyal Güvenlik Kurumunda tescil edilmiş işyeri dosyası için tehlikeli veya çok tehlikeli işler kapsamına giren bir NACE kodu verilmiş ise, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezinebir dilekçe ile başvuruda bulunulması halinde;

- “www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/ Sık Kullanılanlar/e-Vergi Levhası Sorgulama” adresinden “e-vergi levhası” görüntülenerek talepte bulunulan işyeri adresi ile e-vergi levhasında yer alan işyeri adresinin aynı olması durumunda e-vergi levhasında yer alan iş kolu kodu esas alınarak,

-“www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/ Sık Kullanılanlar/e-Vergi Levhası” adresinden “e-vergi levhası” görüntülenerek talepte bulunulan işyeri adresinin, e-vergi levhasında yer alan işyeri adresinden farklı olması durumunda talepte bulunulan işyerinin bağlı olduğu vergi dairesinden işkolu kodunu gösteren resmi yazının ibraz edilmesi istenilerek, bu belgede belirtilen işkolu kodu esas alınarak,

İşkolu Kodu İtiraz Komisyonunca karar alınmak suretiyle, NACE kodu ilgili sosyal güvenlik merkezince değiştirilmektedir.

Dolayısıyla merkez adresinde farklı bir faaliyet, şubelerde farklı bir faaliyet yürüten işverenlere ilgili vergi dairelerince merkez ve şubeler için farklı NACE kodları verildiğinden, ilgili sosyal güvenlik merkezince de merkez ve şubeler için farklı NACE kodları verilmaktedir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM