YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comKDV İade Alacağının Prim Borcunun Tamamını Karşılamadığı Durumlarda Prim Teşviklerinden Ne Şekilde Yaralanılabilir?

Tarih: 18.09.2012
 

5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin onüçüncü fıkrasına istinaden Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup edilmek suretiyle ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

KDV iade alacağından yapılacak olan bu mahsup işlemleri sırasında, cari aylara ilişkin prim borçları, yasal ödeme süresini izleyen on beş günlük süre içinde ödendiği takdirde yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilmektedir.

Diğer taraftan, aylık prim ve hizmet belgelerini sigorta prim teşviklerinden yararlanmak amacıyla ilgili kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyen işverenlerin sözkonusu teşviklerden yararlanabilmeleri için tahakkuk eden prim borçlarını yasal süresi içinde ödemeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini ilgili teşvik kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyen işverenlerin,  prim borçlarını KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödemek istemeleri halinde, ilgili kanunlarda öngörülen sigorta prim teşviklerinden yararlanabilmeleri için,

-KDV iade alacağının en geç prim borcunun yasal ödeme süresini izleyen on beş gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılmış olması,

-Mahsup edilen tutarın cari aya ilişkin tahakkuk etmiş prim borcunun işveren tarafından ödenecek kısmının tamamını karşılaması,İcap etmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, kimi zaman KDV iade alacağının, işverenlerce ödenmesi gereken cari aya ilişkin prim tutarının tamamını karşılamadığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Prim borçlarının KDV iadesinden mahsup suretiyle ödenmesi sırasında, iade alacağının cari ay prim borcunun işveren tarafından ödenecek kısmının tamamını karşılamadığı durumlarda, sözkonusu teşviklerden yararlanılabilmesi için eksik kalan kısmın yasal süresi içinde olmak kaydıyla (15 günlük süre dikkate alınmaksızın) işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Örneğin, 3.000,00 TL tutarında KDV iade alacağı bulunan (B) Anonim Şirketince 2012/Ağustos ayına ilişkin 05510 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin;

İşveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı : 4.275,00 TL

(05510) Hazinece karşılanacak prim tutarı          :    500,00 TL,

şeklinde olduğu varsayıldığında

-1.275,00 TL tutarındaki prim borcu 30/9/2012 tarihine kadar ödendiği,

-3.000,00 TL tutarındaki KDV iade alacağı da 15/10/2012 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarıldığı

 Takdirde,  500,00 TL tutarındaki sigorta primi Hazinece karşılanacaktır.

Buna karşın, KDV iade alacağının işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarını karşılamadığı durumlarda, eksik kalan kısım yasal ödeme süresini izleyen 15 günlük süre içinde ödense dahi sigorta prim teşviklerinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Dolayısıyla, cari aylara ilişkin prim borçlarını KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödemek isteyen işverenlerin iade alacağının prim borcunu karşılayıp karşılamadığı hususunu yasal ödeme süresi dolmadan (15 günlük ilave süre başlamadan) tespit etmeleri, karşılamadığının anlaşılması halinde, eksik kalan kısmı yasal süresi içinde ödemeleri icap etmektedir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM