BASINDAN YAZILAR
Yarın Son Gün! Bu Fırsatları Kaçırmayın! - MuhasebeTR

Yarın Son Gün! Bu Fırsatları Kaçırmayın!

“Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile öngörülen yapılandırma ve affında yarın son gündür.

Torba Yasa’da öngörülen SGK borçlarından dolayı SGK tarafından önceden hazırlanan matbu başvuru formu eksiksiz doldurularak en geç 30 Eylül 2021 tarihine kadar; e-Sigorta kanalıyla, iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Son başvuru süresi 31 Ağustos 2021 tarihi iken yasal düzenlemeye gerek olmadan Torba Kanun’da bulunan hüküm çerçevesinde 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Torba Yasa’da son başvuru süresine ilişkin başka bir hüküm bulunmadığından yasal düzenleme yapılmadan yeni bir uzatma olması mümkün değildir. Bu çarşamba gününe kadar müracaat etmeyenler sunulan birçok fırsatı kaçırmış olacaktır.

BORÇLARDAN KURTULMA FIRSATI

Son başvuru süresini geciktirmeden müracaat edenler 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup, Torba Yasa’nın yayımlanma tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan bütün SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primleri olmak üzere, sosyal güvenlik destek primlerinin tamamı, ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil), topluluk sigortası primleri ile bu primlerle birlikte ilgili kanunları gereğince SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı paylarını avantajlı bir şekilde yapılandırarak bu borçlardan kurtulma imkânına kavuşacaktır.

SGK tarafından re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primler de yapılandırma kapsamında bulunuyor.

İDARİ PARA CEZALARINDAN KURTULMA FIRSATI

2021 Nisan ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlerde yapılan tespitlere ilişkin olup yapılandırmanın son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen SGK idari para cezaları da yapılandırılacak. Ayrıca;

 • Torba Kanun kapsamına giren ve 2021 Nisan ayı/döneminden önce asılları ödenen alacakların; bu tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,

 • Tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları,

 • Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,

 • 2021 Nisan ayı/döneminden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri,

 •  2021 Nisan ayı/dönemi öncesi tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; işverenlerin ve üçüncü şahısların, ilgili kanunlar gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ve kanuni faizleri ile yapılandırmaya başvuru tarihi itibarıyla (4/1-b) kapsamındaki sigortalıların (4/1-b) kapsamındaki diğer statülerindeki prim borçları yapılandırılabilecek.

 • İşverenlerin ve üçüncü şahısların, SGK ile öncesine ait SSK, Bağ-Kur, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunları gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Torba Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecek.

YAPILANDIRMA İLE ELDE EDİLECEK AVANTAJLAR

 Torba Kanun’un, SGK borçlarının yapılandırmasında çok sayıda avantajı uhdesinde bulundurduğu görülecek. Buna göre borçlarını yapılandıranlar aşağıdaki avantajlara sahip olabilir.

 • Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek.

 • Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak.

 • Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir.

 • Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak.

 • Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi hâlinde ‘borcu yoktur’ yazısı alınabilecek.

 • Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 29.09.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM