GÜNCEL MEVZUAT
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046) - MuhasebeTR

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046)

31 Aralık 2021 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 31706

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5046

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlan hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/12/2021 TARİHLİ VE 5046 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kumlu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin;

a)    (2) numaralı alt bendine aşağıdaki sıra eklenmiştir.

t:vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.”

b)    (3) numaralı alt bendine aşağıdaki sıra eklenmiştir.

uv) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.”

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen;

a)    (2) numaralı alt bende aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Tiirk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.”

b)    (3) numaralı alt bende aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,”

MADDE 3- Bu Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 28/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

(31.12.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM