2014 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı, Fatura Kesme Sınırı 2014 Bilgileri

2014 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı, Fatura Kesme Sınırı 2014 Bilgileri

2014 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı, Fatura Kesme Sınırı 2014 Bilgileri

2014 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı, Fatura Kesme Sınırı 2014.

2014 Fatura Düzenleme Sınırı: Birinci ve ikinci sınıf tacirler ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, mal ya da hizmet satışlarında devletin belirlediği en alt limit tutarına kadar fatura düzenlemek yerine fatura yerine geçen diğer belgeleri kullanabilirler. (Malı ya da hizmeti alan taraf fatura istiyorsa, tacir/çiftçi fatura düzenlenmek zorundadır.) Devletin belirlediği alt limite Fatura Düzenleme Sınırı denir. Tacir/çiftçilerin, fatura düzenleme sınırının altındaki mal ya da hizmet satışlarında; fatura yerine düzenlemek zorunda olduğu belgelere; Perakende satış ve Yazar kasa fişleri örnek olarak gösterilebilir.

Fatura Düzenleme Sınırı: Her yılsonu bir tebliğ ile ilan edilir ve tebliğde belirtilen yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaya başlanır. Fatura kesme sınırı altında kalan mal ya da hizmet satışlarında devletin belirlediği bazı ayrıcalıklı durumlar söz konusudur.

Örneğin; Fatura kesme sınırının altında kalan demirbaş alımlarında demirbaş direk gider olarak kayıtlara alınabilmektedir. Fatura düzenleme sınırı istisnası KDV Hariç tutarlar üzerinden belirlenmektedir.

2014 Yılı Fatura Düzenleme Sınırı: 800 TL

Yıllar itibariyle fatura kesme sınırları aşağıda yer almaktadır;

YILLAR İTİBARIYLA FATURA DÜZENLEME SINIRI TABLOSU

YILLAR

TUTAR

2014 Yılı

800 TL

2013 Yılı

800 TL

2012 Yılı

770 TL

2011 Yılı

700 TL

2010 Yılı

680 TL

2009 Yılı

670 TL

2008 Yılı

600 TL

2007 Yılı 560 TL
2006 Yılı

520 TL

2005 Yılı

480 TL

2004 Yılı

440 TL

2003 Yılı

350 TL

2002 Yılı

250 TL

2001 Yılı

150 TL

 

GÜNDEM