YAZARLARIMIZ
Vedat Erdem
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
vedaterdem1@gmail.comEvlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı (06.05.2021)

Transit Ticaretin Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi (04.05.2021)

Kurye Taşımacılığı Hizmetinde KDV Tevkifatı (28.04.2021)

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin İştirak Hisse Satışlarının Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi (22.04.2021)

Kurumlar Vergisi Kanununda Emisyon Prim Kazancı İstisnası (20.04.2021)

Personellere Sağlanan Ayni Ramazan Yardımlarında Unutulmaması Gerekenler (14.04.2021)

Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları İçin Bir Öneri (01.04.2021)

Mal İhracında Katma Değer Vergisi (KDV) İade Tutarının Hesabı (16.03.2021)

Günlük, Haftalık ve Aylık Sürelerle Konut Kiralama Faaliyetinden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi (11.03.2021)

Tek İşveren veya Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücretlerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı ile Beyan Edilip Edilmemesi (09.03.2021)

Mikro İhracat (ETGB) ile Elde Edilen Kazanca Uygulanacak Olan İndirim Tutarının Hesaplanması (01.03.2021)

E-İhracat ile Konsinye İhracatın Genel Değerlendirmesi (25.02.2021)

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar (15.02.2020)

Değerli Konut Vergisinin (DKV) Değerlendirilmesi (01.02.2020)

Doğal Afetlerde Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) Terkin Uygulaması (23.10.2020)

Değersiz, Şüpheli ve Vazgeçilen Alacaklar (30.08.2020)

Satış Amaçlı Elde Bulundurulan Binaların TFRS 5 Kapsamında Değerlendirilmesi (20.07.2020)

Stokların Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Açısından Değerlendirilmesi (07.05.2020)

Yıllara Sâri İnşaat Muhasebesinin BOBİ FRS Açısından İncelenmesi ve Uygulama Örneği (17.04.2020)

Kar Marjı Nedir? Hesaplama Örneği (06.03.2020)

Halka Kapalı Anonim Şirketlerde Kar Payı Avansı (30.01.2020)

Stoklar Kiraya Verilebilir mi? (02.01.2020)

3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 13/f Maddesi Kapsamında İthalat (27.12.2019)

Karar Almada Nakit Akış Tablosunun Önemi (09.12.2019)

Satış Fiyatı Belirlenirken Unutulmaması Gereken Gider ve Maliyet Unsurları Nelerdir? (18.11.2019)

Birden Fazla Ücret Geliri Elde Eden Gemi Adamlarının Vergilendirilmesi (23.09.2019)

Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışında Vergilendirme (28.08.2019)

Stok Değerleme Yöntemlerinin Dönem Karına Etkisi (16.08.2019)

Örtülü Sermaye Nedir? (07.08.2019)

Bağımsız Denetim Nedir? Bağımsız Denetim Nasıl Belgelendirilir? (31.07.2019)

Adli Muhasebe ve Aklama Suçu (25.07.2019)

Ticaret İşletmelerinde Başabaş Noktasının Önemi (22.07.2019)

Sermaye Kaybının 6102 Sayılı Kanun Çerçevesinde Değerlendirilmesi (11.07.2019)

Teşvik Nedir? Örneklerle Devlet Teşviklerinin TMS 20 Kapsamında Muhasebeleştirilmesi (05.07.2019)

TMS 2 Stoklar Standardının İncelenmesi (01.07.2019)

İthal Edilen Emtianın Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Satışı ve KDV İadesi (26.06.2019)

Gerçek Kişilerin Tam Mükellef Kurumlardan Elde Ettiği Kar Paylarının Vergilendirilmesi (19.06.2019)

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardında İşlem Fiyatı ile İndirimin Dağıtılması (17.06.2019)

GÜNDEM