YAZARLARIMIZ
Vedat Erdem
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
vedaterdem1@gmail.com7440 sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı (20.03.2023)

Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) Nedir? SBİF ile Serbest Bölgelere Yapılan İhracatta Hangi Tarihte İhracat Gerçekleşmiş Sayılır? (13.03.2023)

Yem İthalatı ile Tesliminde Uygulanması Gereken Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı ve Beyanı (06.03.2023)

Numune Ürünlerin Gönderiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler (27.02.2023)

İş Sözleşmesini Fesheden Taraf Karşı Tarafa Tazminat Öder mi? (20.02.2023)

Mücbir Sebep Nedir? (15.02.2023)

Kanuni Süresinden Sonra Tasdik Ettirilen Defterlerde Katma Değer Vergilerinin İndirimi Kabul Edilir mi? (06.02.2023)

Gümrük Beyannamesinin Tescili Öncesi ve Sonrasında Ardiye Hizmet Bedellerinin KDV Açısından İncelenmesi (30.01.2023)

Huzur Hakkı Ödemesinde Şirket Hangi Noktada Vergi Yüküne Katlanmaz? (24.01.2023)

İş Sözleşmesi Sona Ermeden Kıdem Tazminatına Karşılık Mahsuben Yapılan Avans Ödemeleri Gelir Vergisine Tabi Midir? (16.01.2023)

Yenilenmemiş Kapasite Raporu İle İhraç Kaydıyla Teslim Mümkün Müdür? Yâda İhraç Kayıtlı Teslimlerden Sonra Alınan Kapasite Raporu Tecil-Terkin Uygulamasına Engel Midir? (09.01.2023)

İthalat İşlemlerinin Form Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılmalıdır? (02.01.2023)

90 Günlük Restorasyon İşi Yıllara Sâri İş midir? (26.12.2022)

Taşımayı Gerçekleştiren Tedarikçinin Taşımacılık Hizmetini Yüklenen Firmaya HGS-OGS Maliyetlerini Ayrıca Faturaladığında KDV Tevkifatı Yapılmalı mı? (19.12.2022)

Emisyon Primleri Nakdi Sermaye Artırımında İndirim Olarak Dikkate Alınabilir mi? (15.12.2022)

Engelliler Adına Kayıt ve Tescil Edilen Taşıt Veraset ve İntikal Beyannamesine Dâhil midir? Dâhil ise Taşıt Bedeli Ne Olmalıdır? (08.12.2022)

İstisna Kapsamında İktisap Edilen Aracın Engelliden Engelliye Teslimi, Takası, Bedelsiz Devri veya Satışında ÖTV’nin Durumu (05.12.2022)

Asgari Ücrete Kadar Olan Kısım İçin Uygulanan Gelir ve Damga Vergisi İstisna Uygulaması TUGS’a Kayıtlı Gemilerde Çalışan Personel İçin Geçerli mi? (28.11.2022)

Dövizli Borcun Ticari Kara Etkisi (21.11.2022)

İşletme Aktifindeki Aracın Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine Bağışlanması (14.11.2022)

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Birden Fazla Araç Kullanımı ve Motosikletlere Ait Giderlerin Durumları (07.11.2022)

Örnekler ile Hizmet İhracı Nedir? (03.11.2022)

İhracat, Yurt Dışında İnşaat, Onarma, Montaj ve Taşımacılık Faaliyetlerinde Götürü Gider Uygulaması (24.10.2022)

CITES Belgesi Nedir? (The Convention On International Trade İn Endangered Species Of Wild Fauna And Flora) (17.10.2022)

İhtirazi Kayıtla Verilen Vergi Beyannamelerine İlişkin Örnek İdare ve Yargı Görüşü (10.10.2022)

Konkordato Müessesesinde Şüpheli Alacak Karşılığı ile Değersiz Alacak Uygulaması ve Beyan Edilen KDV’nin İndirimi (03.10.2022)

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harcı Muafiyeti (26.09.2022)

Futbolcuların Elde Ettiği Ücret Gelirlerinde Kulüpler Hangi Oranda Gelir Vergisi Tevkifatı Yapmalı? (19.09.2022)

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi’nin (ETGB) Sağladığı Avantajlar Nelerdir? (12.09.2022)

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası (05.09.2022)

Yangın Sonucu Değerini Kaybeden Emtia, Demirbaş, Bina Gibi Varlıklar Hangi Durumda Gider Yazılabilir? (31.08.2022)

Ayni Sermaye Olarak Tescil Edilecek Olan Taşınmaz İçin Tapu Harcı Aranır mı? (22.08.2022)

Sermaye Azaltımı Nedeniyle İştirakler Hesabında Meydana Gelen Azalış Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınabilir mi? (15.08.2022)

Yurt Dışında Düzenlenen Fuar İçin Gönderilen Eşyalarda Belge Düzeni (08.08.2022)

İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Tazminatlar (01.08.2022)

3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4-ö Hükmü Kapsamında Ardiye, Depolama ve Terminal Hizmetlerine İlişkin Yüklenilen KDV İndirilebilir mi? (25.07.2022)

Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Bazı Malların Tesliminde İstisna (18.07.2022)

Çıkarılmış Tahvillerin Muhasebeleştirilmesi (04.07.2022)

İhracat Sonrası Gelen Fiyat Farkı Faturasının (Prıce Dıfference Invoıce) Muhasebeleştirilmesi (28.06.2022)

Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) Kayıtlı Gemilerde, Yatlarda ve Römorkörlerde Çalışan Personele Ödenen Ücretler ve İhbar Tazminatları (20.06.2022)

Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) Kayıtlı Gemileri İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna (13.06.2022)

Yenileme Fonu Nedir? Kurum Sermayesine İlave Edilir mi? (07.06.2022)

İkinciel Kara Taşıtı Ticareti (Galericilik) Yapan Mükelleflerin Noter, Taşıtlar İçin Kullandığı Yakıt ve Bakım-Onarım Giderlerinin Tamamı Kazançtan İndirilir Mi? (30.05.2022)

Protokol ile Vazgeçilen Alacakların Borçlu Yönünden Değerlendirilmesi (23.05.2022)

Cari Hesap Mutabakat Formlarında Damga Vergisi Aranır mı? (16.05.2022)

Sponsorluk ve Reklam Harcamaları (09.05.2022)

Uluslararası Taşımacılık Faaliyetinden Doğan KDV İadesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (05.05.2022)

Hastane ile Okullara Yapılan Bağış ve Yardımlar Kurum Kazancından Sınırsız Olarak İndirilebilir mi? (25.04.2022)

Ticari Mal/Mamul Bedeli Yanında Nakliye Bedelinin de Yer Alması Durumunda Satış Faturasında Gösterilen Nakliye Bedeline Tevkifat Uygulanır mı? (18.04.2022)

KDV Mükellefiyetine Düzenlenen Tevkifatlı Alış Faturasının İadesi (13.04.2022)

Taslak Tebliğe Göre İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre Tespit Edilecek KDV İadesi (07.04.2022)

İş Görüşmesi Yapmak İçin Katlanılan Her Gider Ticari/Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınabilir mi? KDV’si İndirilebilir mi? (04.04.2022)

Yıllara Sâri İnşaat İşlerinde Müşterek (Ortak) Genel Giderler ile Amortismanlar (28.03.2022)

Yıllara Sâri İnşaat İşlerinde Muhasebe Kayıt Örnekleri (21.03.2022)

Yıllara Sâri İnşaat İşi Nedir? (14.03.2022)

Engellilerin Kullanımı İçin Özel Üretilen Ürünlerin Teslimi ve İthali KDV’den İstisna mıdır? (07.03.2022)

ÖTV İstisnası (Engelli) ile Alınan Aracın (II Sayılı Liste) Ayıplı Mal Kapsamında İade Edilmesi Sonrasında Yeniden Aynı İstisnadan Yararlanılabilir mi? (28.02.2022)

İktisap Tarihinden İtibaren 5 Yıllık Süre Dolmadan Elden Çıkarılan Gayrimenkulde Safi Değer Artış Kazancının Tespiti Nasıl Yapılmalıdır? (21.02.2022)

Adi Ortaklıktan Elde Edilen Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi (14.02.2022)

Dizi ve Sinema Filmlerinde Amortisman Uygulaması (07.02.2022)

Yapılmakta Olan Yatırımların Muhasebeleştirilmesi, Gider ve Amortisman Uygulamaları (31.01.2021)

Holding/Grup Şirketleri Arasında Gerçekleştirilen İştirak Hisse Satışından Doğan Kazançlarda 5-1/e Kapsamında İstisna Uygulanabilir mi? (24.01.2021)

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna Örnek Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları (17.01.2021)

İşletmelerde Stok Kontrol Yöntemleri (10.01.2021)

İhracat Finansman Tekniklerinden Eximbank Kredileri (05.01.2021)

Her Varlık İçin Farklı Amortisman Uygulaması Mümkün mü? (03.01.2021)

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Çalışmalarda Kullanılmak Üzere Yeni Alınan Makine ve Teçhizatlardı KDV İstisnası (27.12.2021)

Geçici İhracatın Kesin İhracata Dönüştürülmesi ve KDV İadesinin Durumu (21.12.2021)

Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna ve KDV Beyanı (13.12.2021)

Araç Kiralama Faaliyetinde Brüt Kar Zararın Hesaplanması (07.12.2021)

Taşıma Şekillerine Göre İthalat ve İhracat Verileri ile Dış Ticaret Açığının Grafik Sunumu (30.11.2021)

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği (25.11.2021)

CMR Konvansiyonunda Taşımacının Sorumluluğu (22.11.2021)

Geçici Vergi Dönemi İçinde, Sonrasında ve Cari Yıl Kapandıktan Sonra Gerçekleşen Satış İadeleri (15.11.2021)

Ek veya Yenilenen Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi (09.11.2021)

Yurt Dışı Alacaklar için Karşılık Ayrılır mı? (01.11.2021)

Mahrece İade Nedir? Serbest Dolaşıma Girmiş Eşya için Ödenen Gümrük Vergileri Eşyanın Mahrece İade Edilmesiyle Geri Alınabilir mi? (26.10.2021)

Promosyon Ürünler için Yüklenilen Verginin (KDV) Ne Kadarlık Kısmı İndirim Konusu Yapılabilir (19.10.2021)

İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi (11.10.2021)

İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil Edilecek Verginin Hesabı ve Terkini (04.10.2021)

Tadilat Karşılığında Kira Ödemesi Yapılmayan Dönemler İçin Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılır mı? (29.09.2021)

Terk Edilen Mükellefiyetten Doğan Zarar ile Devreden Katma Değer Vergisinin (KDV) Tekrar Mükellefiyet Tesis Edilmesi Halinde Vergi Beyannamelerindeki Durumları (20.09.2021)

Dava ve İcra Takibine Değmeyecek Derecede Olan Küçük Alacaklar için Mevzuat Uygulamasına Bir Öneri (13.09.2021)

Serbest Meslek Erbabının Yapacağı Özel Bina İnşaatının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu (06.09.2021)

Cari Hesaba Mahsuben Yapılan Fazla Ödeme Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak Suretiyle Giderleştirilebilir mi? (01.09.2021)

Yarışma Programlarında Verilen Para Ödüllerinin Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni (24.08.2021)

Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Ödemelerinin Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilir mi? KDV Hesaplanmalı mı? (16.08.2021)

Kullanılmış Olan Kredinin Geri Ödenmemesi Halinde Kefil Olan Şirketin Ödediği Tutar Ticari Kazancın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınabilir mi? (09.08.2021)

İhraç Kaydıyla Yapılan Satışlarda Tecil-Terkin Uygulama Kapsamına Giren Malların Nihai Mamul Olması mı Gerekir? (02.08.2021)

BOBİ FRS Kapsamında Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar (26.07.2021)

Mal Satışında Hasılatın Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Değerlendirilmesi ve Uygulama Örneği (16.07.2021)

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Değerlendirilmesi (12.07.2021)

Maddi Duran Varlıkların Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Değerlendirilmesi (05.07.2021)

Borçların Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Değerlendirilmesi (29.06.2021)

Alacakların Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Değerlendirilmesi (21.06.2021)

Asgari İşçilikte Ortaya Çıkabilecek Fark İşçilik Tutarı Gider Yazılabilir mi? (14.06.2021)

Yurt Dışından İthal Edilen Mallarla İlgili Olarak Sonradan İhracatçı Firma Tarafından Alıcı Firmaya Yapılan Fiyat İndirimleri (08.06.2021)

İş Kazası Sonucu Yaşamını Yitiren İşçinin Ailesine Mahkeme Kararına İstinaden Ödenen Tazminatlar Gider Yazılabilir mi? (04.06.2021)

İthal Edilecek Ticari Mallarda Ödenmesi Gereken Vergilerin Yaklaşık Tespiti Nasıl Yapılır? (31.05.2021)

Demode Olan ve Satışı Mümkün Olmayan Stokların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu (25.05.2021)

Banka Pos Hesaplarındaki Alacaklara Reeskont Uygulanabilir mi? (17.05.2021)

Üretim İşletmelerinde Başabaş Noktasının Hesaplanması ve Sonucun Grafik Sunumu (11.05.2021)

Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı (06.05.2021)

Transit Ticaretin Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi (04.05.2021)

Kurye Taşımacılığı Hizmetinde KDV Tevkifatı (28.04.2021)

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin İştirak Hisse Satışlarının Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi (22.04.2021)

Kurumlar Vergisi Kanununda Emisyon Prim Kazancı İstisnası (20.04.2021)

Personellere Sağlanan Ayni Ramazan Yardımlarında Unutulmaması Gerekenler (14.04.2021)

Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları İçin Bir Öneri (01.04.2021)

Mal İhracında Katma Değer Vergisi (KDV) İade Tutarının Hesabı (16.03.2021)

Günlük, Haftalık ve Aylık Sürelerle Konut Kiralama Faaliyetinden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi (11.03.2021)

Tek İşveren veya Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücretlerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı ile Beyan Edilip Edilmemesi (09.03.2021)

Mikro İhracat (ETGB) ile Elde Edilen Kazanca Uygulanacak Olan İndirim Tutarının Hesaplanması (01.03.2021)

E-İhracat ile Konsinye İhracatın Genel Değerlendirmesi (25.02.2021)

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar (15.02.2020)

Değerli Konut Vergisinin (DKV) Değerlendirilmesi (01.02.2020)

Doğal Afetlerde Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) Terkin Uygulaması (23.10.2020)

Değersiz, Şüpheli ve Vazgeçilen Alacaklar (30.08.2020)

Satış Amaçlı Elde Bulundurulan Binaların TFRS 5 Kapsamında Değerlendirilmesi (20.07.2020)

Stokların Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Açısından Değerlendirilmesi (07.05.2020)

Yıllara Sâri İnşaat Muhasebesinin BOBİ FRS Açısından İncelenmesi ve Uygulama Örneği (17.04.2020)

Kar Marjı Nedir? Hesaplama Örneği (06.03.2020)

Halka Kapalı Anonim Şirketlerde Kar Payı Avansı (30.01.2020)

Stoklar Kiraya Verilebilir mi? (02.01.2020)

3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 13/f Maddesi Kapsamında İthalat (27.12.2019)

Karar Almada Nakit Akış Tablosunun Önemi (09.12.2019)

Satış Fiyatı Belirlenirken Unutulmaması Gereken Gider ve Maliyet Unsurları Nelerdir? (18.11.2019)

Birden Fazla Ücret Geliri Elde Eden Gemi Adamlarının Vergilendirilmesi (23.09.2019)

Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışında Vergilendirme (28.08.2019)

Stok Değerleme Yöntemlerinin Dönem Karına Etkisi (16.08.2019)

Örtülü Sermaye Nedir? (07.08.2019)

Bağımsız Denetim Nedir? Bağımsız Denetim Nasıl Belgelendirilir? (31.07.2019)

Adli Muhasebe ve Aklama Suçu (25.07.2019)

Ticaret İşletmelerinde Başabaş Noktasının Önemi (22.07.2019)

Sermaye Kaybının 6102 Sayılı Kanun Çerçevesinde Değerlendirilmesi (11.07.2019)

Teşvik Nedir? Örneklerle Devlet Teşviklerinin TMS 20 Kapsamında Muhasebeleştirilmesi (05.07.2019)

TMS 2 Stoklar Standardının İncelenmesi (01.07.2019)

İthal Edilen Emtianın Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Satışı ve KDV İadesi (26.06.2019)

Gerçek Kişilerin Tam Mükellef Kurumlardan Elde Ettiği Kar Paylarının Vergilendirilmesi (19.06.2019)

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardında İşlem Fiyatı ile İndirimin Dağıtılması (17.06.2019)


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM