YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.com7256 Sayılı Yasa’ya Göre Vergi Borçlarında Yapılandırma Talebi ve Cayma Hakkı

Bilindiği üzere, 7256 sayılı Yasa Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile ilgili olup, 17.11.2020 gün ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasadan yararlanıp yararlanmamak tamamıyla mükelleflerin kendi iradelerine bırakılmıştır. Ancak, her beyanda olduğu gibi bu beyandan da belli bazı durumlarda caymak veya vazgeçmek mümkündür. Buna göre;

 1. Şirket borçları için ortaklar tarafından ortaklık payı kadar dilekçe verilebilir. Emlak vergileri, öğrenci harçları, trafik para cezaları, motorlu taşıt vergileri, vergi ve para cezaları, gümrük vergileri, SGK prim ve cezaları özetle 31.08.2020 tarihine kadar ödenmemiş bütün vergi ve cezalar Yasa kapsamındadır.
 2. Limited şirket ortakları şirkette kanuni temsilci yani müdür olsalar bile ortaklık dönemleri için ilgili standart dilekçeyi verebilir.
 3.  Küçükler, kısıtlılar veya vasiler bunların kanuni temsilcileri dilekçe verecektir.   Standart dilekçeler yerine düz beyaz kağıt kullanılabilir. Ancak Maliye Bakanlığı standart dilekçeyi kabul etmektedir. Diğer taraftan, mükellefin vergi sorumluluklarından kaynaklanan 3568 sayılı Yasa’ya göre yetki almış mali müşavirler ve muhasebecilere atfedilen sorumluluk ödeme emirleri hakkında da 7256 sayılı Yasa’ya göre taksitlendirme müracaatı yapılabilecektir.
 4.  Müracaat dilekçeleri PTT ile taahhütlü veya normal posta ile ilgili kuruma ulaştırılmak kaydıyla ( 31.12.2020 tarihine kadar) yollanabilir. Yine aynı süre içerisinde e-mail yoluyla veya kargo yoluyla da söz konusu dilekçeler yollanabilir. Diğer taraftan, mükelleflerin taksitlendirme işlemlerinde önce 18 taksit seçeneğini benimseyip daha sonra 12 veya daha az taksitlere veya peşin ödeme yöntemine geçmeleri mümkündür.
 5.  Yapılandırma talebinden caymak veya vazgeçmek mümkündür. Konuyla ilgili taksitlendirme yapan kuruma dilekçeyle başvurup, bu irade beyanı gerçekleştirilebilir.
 6.  Yapılandırma talepleri mutlak surette 31.12.2020 tarihine kadar verilmelidir. Müracaat süresinin 1 ay daha uzatılması mümkündür. Çünkü araya Kurban bayramı girmiş olması nedeni ile süreler daralmıştır.
 7.  Yurt dışından da amme borçları ilgili kurumlara, SGK, Maliye, Gümrük ve ilgili diğer alacaklı kurumlara başvuru yapabilirler.
 8.  Son günlerde yerel Ticaret ve Sanayi odaları, meslek odaları iş dernekleri 7256 sayılı Yasa’nın açıklanması, tanıtılması ve ilgililerin bilgilendirilmesi amacıyla seminerler, toplantılar düzenlemektedirler.
 9.  Yukarıda izah edildiği gibi yapılandırma talebi vergi dairesine verildiği halde bu talepten tekrar caymak mümkündür. Cayma taleplerinin ilgili yapılandırma süreleri içerisinde verilmesi zorunludur.
 10. Taksit ödemeleri mutlak surette zamanında yapılmalıdır. Ancak ilk iki taksit mutlak surette vadesinde yatırılmalıdır.
 11.  Kredi kartlarıyla ödemeler yapılabilir. Banka veya vergi dairesi veznelerine ödemeler yapılabilecektir.
 12. Vadesi 31.12.2014 tarihinden önce bir şekilde zamanaşımına uğramış borçlar yönünden herhangi bir dilekçe VERİLMEMELİDİR. Çünkü Türkiye’de zamanaşımı 6183 sayılı Kanunun 102’inci maddesine göre 5 yıldır. Buna tahsilat zamanaşımı denilmektedir.
 13. 7256 sayılı yasa’da mükellefler açısından matrah ve vergi artırımı olanakları mevcut değildir. Keza demirbaş, stok affı gibi hükümler yer almamaktadır. Sadece ve sadece yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların vergisiz bir şekilde ekonomiye kazandırılması için hükümler mevcuttur.

01.12.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM