EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
m.uguryavuz@gmail.comİş Kazası Durumunda Uygulanan Rücu Tazminatı

5510 sayılı kanuna göre: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,  meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaylar iş kazası olarak kabul edilir.

İş Kazası Halinde İşverenin Muhatap Olacağı Davalar Nelerdir ?

İş kazası nedeniyle işçinin yaralanması, ölümü hallerinde savcılık tarafından soruşturma yürütülecek ve gerekli görülmesi halinde işveren aleyhine ceza davası açılabilir. Bunun yanı sıra iş kazası neticesinde işçinin uğramış olduğu maddi manevi zararın tazmin edilmesi amacıyla işveren aleyhine maddi ve manevi tazminat davaları açılabilmektedir. Son olarak iş kazası halinde Sosyal Güvenlik Kurumu işveren aleyhine rücu davası açabilecektir.

İş Kazasında işverenin kusur sorumluluğu

SGK iş kazası sonucu zarara uğrayan sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde sigortalının hak sahiplerine yaptığı tüm ödeme giderleri, sigortalının zarara uğramasına sebep olanlardan geri isteme hakkına sahiptir. İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu oluşmuşsa, Kurum tarafından sigortalıya veya hak sahiplerine Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurum tarafından işverene ödettirilir. Burada işverenin Kuruma karşı sorumlu tutulabilmesi için olayın meydana gelmesinde kusurunun olması gerekir.

İş Kazasında işverenin kusursuz sorumluluğu

Sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde ve süresinde SGK’ya bildirimi zorunludur. İş kazasının sigortalı bildirimi yapılmamış olan, diğer deyişle kayıt dışı çalıştırılan işçinin başına gelmesi durumunda meydana gelen iş kazası sonucu SGK tarafından yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafın tutarları ile gelir bağlanırsa bu gelirlerin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı HERHANGİ BİR KUSURU OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN işverene ödetilir

Sigortasız işçi çalıştırmanın maliyeti büyük

Kayıtlı istihdamın artırılması ve işveren üzerindeki prim yükünün azaltılması için son dönemde çeşitli teşvik uygulamaları birer birer hayat geçirilmektedir. İşçilerinin sigortasını yapmayan işverenlerse teşvik uygulamalarından sağlanan desteklerden mahrum kalmaktadırlar. İşverenlerin çalıştırdıkları kişileri sigortalı yapmalarıyla iş kazası durumunda üzerlerindeki sorumlulukların nispeten azalacağı da göz önüne alındığında kayıt dışı işçi çalıştırmanın maliyetinin ne denli büyük olduğu daha rahat anlaşılacaktır.

28.02.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM