YAZARLARIMIZ
Fırat İnsel
Vergi Müfettişi
firat_insel88@hotmail.com540 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine Göre Yabancılarda Tevsik Zorunluluğu (27.07.2022)

Kamu İcra Hukuku’nda Ödeme Emrine Genel Bir Bakış (26.07.2022)

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Suçuna İlişkin Genel Bilgiler (21.07.2022)

Gelir Vergisi Kanununda Uygulanan Sistemler ve Sistemden Sapmalar (20.06.2022)

Arabuluculukta Vergilendirme (01.06.2022)

Son Düzenlemeler Bağlamında Uzlaşma Müessesi (27.05.2022)

2022 Yılı Harcırah Tutarları ve İstisnası (20.05.2022)

41 Seri Nolu KDV Tebliğindeki İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması (25.04.2022)

Arabuluculukta Vergilendirme (21.04.2022)

7394 Sayılı Kanun’un Vergisel Yenilikleri (18.04.2022)

Sanal Pazar Satışlarında Vergileme Nasıldır? (15.04.2022)

Geçici Vergide Yeni Dönem (08.04.2022)

Doktor ve Hekimlerin Vergilendirilmesine Son Düzenlemeler Düzleminde Bakış (05.04.2022)

Cumhurbaşkanı Kararı İle Yeni KDV Oranları (31.03.2022)

Ücret Gelirleri Beyanında Dikkat (28.03.2022)

Kur Farkları ve KDV Çıkmazı (25.03.2022)

Değer Artış Kazancının Vergilemesi ve Beyanı (24.03.2022)

Gerçek Faydalanıcı Bilgisi (16.03.2022)

Yenileme Fonu ve Son Düzenlemeler (10.03.2022)

Sosyal İçerik Üreticiliğine İstisnasının Yeni Tebliğ Işığında Bir Bakış (02.03.2022)

Avukatlık Mesleğinde Vergilendirme (24.02.2022)

Mali Müşavirlerin Vergi Sorumluluğunun İrdelenmesi (22.02.2022)

Yerel Yönetimlerde Vergi İncelemesi (21.02.2022)

Kentsel Dönüşümde Vergi Kolaylıkları (16.02.2022)

Değerli Konut Vergisinin 2022 Yılı Uygulaması (14.02.2022)

Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-R Maddesine Göre Kurum Kavramı (07.02.2022)

Son Düzenlemeler Işığında Finansman Gider Kısıtlaması (07.02.2022)

Vergiye Uyumlu Mükelleflere İndirimde Son Durum (04.02.2022)

7349 Sayılı Kanun Işığında Asgari Ücrette Vergi Düzenlemesi (02.02.2022)

GÜNDEM