SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kasa Noksanı Olması Halinde Yapılacak Muhasebe Kaydı?

Kasa Noksanı Olması Halinde Yapılacak Muhasebe Kaydı?

 Cevap: Fiili sayım sonrasında TL kasasının 1.000 TL noksan olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir.

------------------------------------------------------- / -----------------------------------

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI            1.000

197.01.001 Mrk. TL Kasası Noksanlığı       1.000

                                 
                                  100 KASA                                                1.000

   100.01.001  merkez TL Kasası     1.000

------------------------------------------------------- / -----------------------------------

 

Kasada meydana gelen eksikliğin nedeninin kasa sorumlusundan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu durumda aşağıdaki kayıt yapılır.

 

-------------------------------------------------/--------------------------------------------

135 PERSONELDEN ALACAKLAR  1.000

 

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI   1.000

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kasada meydana gelen eksikliğin nedeninin çalınma olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda aşağıdaki kayıt yapılır.

                      

-------------------------------------------------/--------------------------------------------

689 DİĞ.OLA.DIŞ.GİD. ZAR.  1.000

 

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI   1.000

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ancak, söz konusu 1.000 TL ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılamayacağından dolayı bu tutarın ayrıca kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

 

-------------------------------------------------------/------------------------------------------

900 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR   1.000

 

901 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR  1.000

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(09.08.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM