SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ortalama Kar Hadlerinin Tespiti Nasıl Olur?

Ortalama Kar Hadlerinin Tespiti Nasıl Olur?

Cevap: Ortalama kâr hadleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca emtia ve iş nevilerine göre hazırlanacak cetveller üzerine il merkezlerinde o il defterdarının veya mazereti halinde tevkil edeceği maliye memurunun başkanlığı altında gelir müdürü ve vergi dairesi müdürü olmak üzere üç memur üye ile tüccarlar için il merkezindeki ticaret odalarınca, esnaf ve sanatkârlar için kanunla kurulan esnaf dernekleri birliğince, birlikleri yoksa esnaf ve sanatkâr teşekküllerince, odaların, birlik ve teşekküllerin bulunmadığı yerlerde il merkezindeki belediyelerce seçilecek iki kişiden kurulan özel bir komisyon tarafından ilçeler itibariyle gayri safi kazanca göre ayrı ayrı tayin olunur.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(01.02.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM