SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hangi Gelirler Haczedilebilir?

Hangi Gelirler Haczedilebilir?

Cevap: Aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz.

Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczolunamaz.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(24.12.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM