SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Değeri Düşen Stokların Muhasebeleştirilmesi

Değeri Düşen Stokların Muhasebeleştirilmesi

Cevap: Örnek: Birim maliyet bedeli 500 TL olan 55 ekran tüplü televizyonlardan işletmenin stoklarında 10 adet vardır. Ancak bu televizyonların değerleme günü itibariyle piyasa fiyatı 400 TL’dir. İşletme bu TV’lerden aralık ayında birim fiyatı 420 TL’den 4 adet satmıştır.

Değerleme günündeki satış fiyatları maliyet bedelinin %10 altında kaldığından bu stoklar emsal bedelle değerlenebilir.

Emsal bedel olarak Aralık ayı ortalama satış fiyatı esas alınacaktır.

Maliyet Bedeli : 10 x 500 = 5.000

Ortalama Satış Fiyatı = 10 x 420 = 4.200

Maliyet Bedelinde Oluşan Azalma =   800

 

- Değeri düşen malın diğer stoklara alınması

 

------------------------------------------------ 31/03-------------------------------------

157 DİĞER STOKLAR          5.000

                                                           153 TİCARİ MALLAR        5.000

------------------------------------------------------- / -------------------------------------

 

- Değer Düşüklüğünün karşılık ayrılmak suretiyle giderleştirilmesi

------------------------------------------------ 31/03/-------------------------------------------

654 KARŞILIK GİDERLERİ      800

                                      158 STOK DEĞ.DÜŞ. KARŞILIĞI     800

------------------------------------------------------- / --------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(28.02.2018)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM