e-Müstahsil Makbuzu Nedir? e-Müstahsil Makbuzu Zorunlu Mudur? [Detaylı Rehber]

e-Müstahsil Makbuzu Nedir? e-Müstahsil Makbuzu Zorunlu Mudur? [Detaylı Rehber]

e-Müstahsil Makbuzu Nedir? e-Müstahsil Makbuzu Zorunlu Mudur? [Detaylı Rehber]

MuhasebeTR Mevzuat Ekibi tarafından hazırlanan E-Müstahsil Makbuzu çalışmamızda; E-Müstahsil Makbuzu Nedir? E-Müstahsil Makbuzu Çifçiye Nasıl Verilecektir? Makbuzda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? detaylı bir şekilde incelenmiştir.

E-Müstahsil Makbuzu Nedir?

E-müstahsil makbuzu en basit tanımla tüm şekil şartları kâğıt müstahsil makbuzuyla aynı olan ancak elektronik ortamda düzenlenmiş bulunan belgedir. 

E-Müstahsil Makbuzu Çiftiye Nasıl Verilecektir?

E-Müstahsil Makbuzunun en az bir nüsha kâğıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kâğıt ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. e-Müstahsil Makbuzunun tüccar nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

E-Müstahsil Makbuzunun Formatı Nasıl Olacaktır?

Elektronik ortamda düzenlenecek olan müstahsil makbuzunun hangi formatta nasıl düzenleneceği ile ilgili usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan teknik kılavuzlarda açıklanmıştır.

E-Müstahsil Makbuzu Zorunlu Mudur Ve Geçiş Tarihi Ne Zamandır?

Hayır zorunlu değildir. Mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.

E-Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

E-Müstahsil makbuzunda bulunması gereken zorunlu bilgiler kağıt makbuzda yer alması zorunlu olan bilgilerden farklı değildir. Bunlar aşağıdaki gibidir;

  • Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, VKN’si ve adresi,
  • Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
  • Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TCKN’si ve ikametgah adresi,
  • Satın alınan malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintiler tutarı.

Elektronik Müstahsil Makbuzu (E-Müstahsil Makbuzu) Uygulaması

Mükellefler, e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasından; 

1. a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, 
b) e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla, 
c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, 

olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

Mükelleflerin, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil olmak istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığın “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan “Elektronik Müstahsil Makbuzu Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, bu mükelleflerin ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

2. Özel entegratörlerin e-Müstahsil Makbuzu hizmeti verebilmesi için Başkanlıktan ayrıca e-Müstahsil Makbuzu özel entegratörlüğü izni alması gerekmektedir. Bu izni alabilmek için gerekli koşullar www.efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer almaktadır.

3. Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzunun en az bir nüsha kağıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. e-Müstahsil Makbuzunun tüccar nüshası ise, elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

4. Düzenlenecek e-Müstahsil Makbuzlarının Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması ve doğrulanmasına imkan vermek üzere; karekoda veya barkoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur. 

5. e-Müstahsil Makbuzu ve Raporunun oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format, standart ve Raporlama süresi www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan teknik kılavuzlarda açıklanmıştır.

6. 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında onaylanan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihazlardan e-Müstahsil Makbuzunda bulunan bilgileri de ihtiva eden e-Müstahsil Makbuzu Bilgi Fişi’nin iki nüsha halinde üretilmesi ve taraflarca imzalanması halinde; bu bilgi fişi nüshaları da e-Müstahsil Makbuzunun kağıt nüshaları yerine geçecektir. Bu durum e-Müstahsil Makbuzunun, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elektronik ortamda düzenleyicisi tarafından muhafaza edilmesini ve bilgi fişlerinin taraflarca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre muhafaza edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

7. e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir. Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

8. e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemleri ile entegrasyonu yöntemi ile kullanan mükellefler ve e-Müstahsil Makbuzu hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturulan e-Müstahsil Makbuzu belgelerine ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan veri formatı ve standardına uygun “e-Müstahsil Makbuzu Raporu”nu elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalayarak internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine elektronik ortamda aktarmak zorundadır.

Çalışmamız "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487)" ve "TÜRMOB Sirküler"den yararlanılarak hazırlanmıştır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM