YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comSavunma Sanayii Yatırımlarına Verilen Teşvikler Nelerdir?

A. YENİ SAVUNMA SANAYİİ YATIRIMLARINA VERİLEN TEŞVİKLER NELERDİR?

1. Yeni Savunma Sanayii Yatırımlarına Verilen Vergi, Sigorta ve Faiz Teşvikleri Nelerdir?

İlgi Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1, 2, 3, 4, ve 5. teşvik bölgelerinde yeni yapılacak Savunma Sanayi Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20.000.000.-TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar 5. Bölge teşviklerinden yararlanır. 31.12.2017 tarihine kadar başlanılacak olan savunma sanayii yatırımlarına verilen teşvikler şunlardır:

Verilen Teşvik

Normal Oran

Vazgeçilen Oran

Tahsil Edilecek Oran

Max Oran/Tutar

Kurumlar Vergisi İndirimi

% 20

% 20

0

Sabit Yatırım x %55

Yatırım İndirimi (Yatırım Dönemi)

%100

 

 

 

Yatırım İndirimi (İşletme Dönemi)

Geri Kalan

 

 

 

Sigorta Primi (7 Yıl)

% 33,5

% 33,5

0

Sabit Yatırım x %55

KDV İstisnası

% 18

% 18

0

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Değişken

%100

0

 

Kredi Faiz Desteği (TL)

%15

% 7

%8

Sabit Yatırım x %70
Maks. 900.000.-TL

Kredi Faiz Desteği (Dolar)

% 3

% 2

% 1

Sabit Yatırım x %70
Maks. 900.000.-TL

Yatırım Yeri Tahsisi

Var

 

 

 

2. Yeni Savunma Sanayii Yatırımları En Az Ne Kadar Olmalıdır?

Teşvik Bölgeleri

Asgari Yatırım
Tutarı (TL)

1.Bölge(İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa…)

20.000.000

2.Bölge(Adana, Konya, Kayseri…)

20.000.000

3.Bölge(Gaziantep, Mersin, Manisa…)

20.000.000

4.Bölge(Hatay, Elazığ,  Malatya...)

20.000.000

5.Bölge(K.Maraş, Adıyaman, Kilis…)

20.000.000

B. SAVUNMA SANAYİİ İLE İLGİLİ TEKNOLOJİK YATIRIMLARA VERİLEN AR-GE DESTEKLERİ NELERDİR?

1. TUBİTAK Tarafından Verilen Hibeler Nelerdir?

Tübitak tarafından firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir. Harcama sonrası verilen hibeler şunlardır:

Desteklenen Giderler

Büyük Ölçekli
Destek Oranı

KOBİ
Destek Oranı

Destek Süresi

Destek Limiti

Personel Giderleri

% 60

% 75

Sınırsız

Sınırsız

Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri

Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri

AR-GE Hizmet Giderleri

Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri

Malzeme ve Sarf Giderleri

Büyük Ölçekli İşletmeler: 250 kişiden fazla çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada aktif toplamı 40.000.000.-TL’ yi aşan işletmelerdir.

KOBİ: 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada aktif toplamı 40.000.000.-TL’ yi aşmayan işletmelerdir.

2. AB Çerçeve Programları Tarafından Verilen Destekler Nelerdir?

AB 7. Çerçeve Programının devamı olan ve 2014-2020 yılları arasında yürütülmesi planlanan Avrupa Birliği’nin yeni araştırma ve inovasyon çerçeve programı Horizon 2020 kapsamında destek sunulmaktadır. Horizon 2020 programı, araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi ve bilim insanları ile KOBİ’leri ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasını kolaylaştırmayı hedeflemekte olup bu program için 71 Milyar € kaynak ayrılmıştır.

Horizon 2020 programı kapsamında firma, kurum ve kuruluşlara Avrupa Komisyonu’ndan fon kaynağı sağlanmaktadır.

3.Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan Savunma Sanayi Yatırımları için Verilen Teşvikler Nelerdir?

İlgi kanun uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Savunma Sanayii yatırımları için 31.12.2023 yılına kadar yapacakları faaliyetlerden doğan verilen teşvikler şunlardır:

Verilen Teşvik

Normal Oran

Vazgeçilen Oran

Tahsil Edilecek Oran

Destek Süresi

Kurumlar Vergisi

% 20

% 20

0

31/12/2023

Gelir Vergisi

% 15

% 15

0

31/12/2023

Gelir Vergisi Stopajı

% 15

% 15

0

31/12/2023

Sigorta Primi

% 33,5

%19,5

% 14

31/12/2023

4. Araştırma ve Geliştirme Projeleri için Verilen Destekler Nelerdir?

İlgi Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularına en fazla otuz altı ay boyunca proje harcamalarının %75’i oranında destek verilir.

5. KOSGEB Tarafından Verilen Destekler Nelerdir?

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünler için geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz KOSGEB tarafından verilen destekler şunlardır.

Desteklenen Giderler

Mikro İşletmeler

Küçük ve Orta İşletmeler

Destek Süresi

Destek Limiti

Geri Ödemeli ve/veya Geri Ödemesiz

%70

% 60

36 ay

5.000.000

KOBİ: 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada aktif toplamı 40.000.000.-TL’ yi aşmayan işletmelerdir.

Mikro İşletmeler: 10 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı yada aktif toplamı 1.000.000.-TL’ yi aşmayan işletmelerdir.

Resmi Gazete Tarihi
ve Numarası

Yasal Dayanak

19.06.2012 - 28328

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

15.06.2010 - 27612

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği

02.02.2013 - 28547

TUBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik

06.07.2001 - 24454

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

03.11.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM