YAZARLARIMIZ
Mehmet Uğur Yavuz
Sosyal Güvenlik Denetmeni
m.uguryavuz@gmail.comİlave Tediye Sigortaya Tabi Mi?

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi gündemdeki sıcak yerini korumaktayken ilave tediye konusunda küçük bir uyarı yazısı yazmak muhtemel hataları önleyici olacaktır.  Malum olduğu üzere 696 sayılı KHK ile taşeron firmalarda çalışan işçilerin 4 D işçi kadrolarına atama süreci devam etmektedir. Kamuda istihdam edilmek üzere kadroya geçen işçiler aynı zamanda 6772 sayılı kanun kapsamında verilen 52 günlük ilave tediye ödemesine de hak kazanmaktadırlar. Kanaatimce ve geçmiş yargı kararları doğrultusunda Belediye ve Özel İdarelerdeki şirket kadrolarına geçecek olan taşeron işçileri de tıpkı diğer kamu işçileri gibi ilave tediye ödemesinden yararlandırılacaklar[1].

Yukarıda değinmiş olduğum gibi ilave tediye alacağından kimlerin yararlanacağı, yararlanma şartları, miktarı ve ödeme zamanı 6772 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Kanun henüz ilk maddesinde sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve bunlara bağlı kuruluşlar ile Belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlarda çalışan işçilerin ilave tediye yararlanıcısı olduğunu vurgulamıştır. Kanunda da yer aldığı üzere Belediye ve Özel İdare şirketlerinde kadroya geçecekler ilave tediyeden yararlandırılmalıdır.

İlave tediye konusunda kafa karışıklığı yaratan önemli bir diğer husus bu ödemelerden sigorta primi kesilip kesilmeyeceği konusudur. Zira 6772 sayılı Kanun 4. Maddesinde “Aylık istihkakların hesabında … çeşitli işçi sigortalarının icap ettirdiği primler kesilmez …” hükmünü getirmiştir. Kimi işverenlerin bu hüküm doğrultusunda işlem yaptıkları ve ilave tediyelerden SGK Prim kesintisi yapmadıkları bilgisi zaman zaman duyulmaktadır. Oysa 5510 sayılı Kanun açıkça diğer kanunlarda sigorta primine ilişkin muafiyet ve istisnaların dikkate alınmayacağını ifade etmiştir. Akıllarda oluşması muhtemel soru işaretlerini peşinen önlemek bakımından normlar hiyerarşisinde yer alan şu hukuki kaideyi hatırlatmak yerinde olacaktır. Bir hukuk düzeninde, ilk bakışta birbiriyle çatışıyormuş gibi görünen birden fazla hukuk kuralı bulunabilir.  Böyle bir durumda aynı düzeyde yer alan önceki kanun ve sonraki kanunun çatışması halinde, aynı düzeyde yer alan önceki kanun ve sonraki kanun her ikisi de genel nitelikte ise sonraki kanun uygulanır. Somut olayımızda 5510 sayılı Kanun sonraki kanun niteliğindedir ve prim kesintisinin yapılması yönündeki emredici hükmü uygulanmalıdır.

Sonuç olarak Belediye ve İl Özel İdarelerince kurulacak şirketlerde istihdam olunarak çalışmaya devam edecek taşeron işçiler ilave tediyeden yararlandırılmalıdır. Bu kişilere yapılacak ilave tediye ödemeleri 5510 sayılı Kanunda sayılan prim istisnalarından değildir. İlave tediye ödemelerinden sosyal güvenlik kesintisi yapılarak bunların aylık prim ve hizmet belgelerinde gösterilmesi gerekmektedir. İlave tediyelerin bildirimini yapmamış olan işverenlerin yüklü miktarlarda idari para cezası riskiyle karşı karşıya olduklarını hatırlatmak yerinde olacaktır.


[1] Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2014/21336 E – 2015/1391 K sayılı ve 12/02/2015 tarihli kararında, sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan kuruluşlar ve bunların aynı nispette iştirakleriyle vücut bulan kurumların 6772 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve davacının hak kazandığı ilave tediye alacağının tespit edilerek hüküm altına alınması gerektiğini belirtmiştir.

23.01.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM