YAZARLARIMIZ
İbrahim Kütükcü
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
ibrahim.kutukcu@hotmail.comÇalışma İzin Başvuruları ve Mali Yükümlülükleri

Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili işlemler 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre yürütülmektedir.

-Sınır Dışı Edilebilirler

Ülkemizde çalışmak isteyen yabancıların çalışma izinlerinin olması gerekmektedir. Çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Çalışma izin başvuruları işyerleri veya işletmeler üzerinden işveren tarafından yapılmaktadır. Unutulmamalıdır ki Türkiye’de geçerli çalışma izni olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır. İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanlar sınır dışı edilmektedir.

-Başvurular İnternet Üzerinden

Çalışma izin başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü internet sitesinde bulunan (https://www.csgb.gov.tr/uigm) çalışma izni başvuru sistemi linki üzerinden e-Devlet kapısına yönlendirilerek veya direk olarak e-Devlet kapısı (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) üzerinden yapılmaktadır. Çalışma izin başvuruları işyerleri veya işletmeler üzerinden işverenler tarafından yapılmaktadır. Bir yabancı, kendi adına çalışma izni başvurusunda bulunamaz. Çalışma izin başvuruları yurtiçi ve yurtdışından yapılacak olmalarına göre farklı şekilde yollar izlenmektedir.

-Islak İmza Zorunlu

1.Yurtiçinden yapılan çalışma izin belgesi başvuruları

İçişleri Bakanlığı’ndan en az 6 ay süreli ikamet izni almış ve ikamet izninin süresi sona ermemiş yabancıyı çalıştırmak isteyen işveren veya işveren vekili yukarıda belirtilen internet siteleri üzerinden başvurularını yapabilmektedirler. Yapılan çalışma izin başvurusunun tamamlanmasından sonra sistem tarafından üretilecek olan başvuru formu ve işveren tarafından hazırlanacak başvuru dilekçesinin imzalanarak 6 işgünü içinde Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

2.Yurtışından yapılan çalışma izin belgesi başvuruları

Yabancılar, yurt dışından çalışma izni için ilk başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki ülkemiz temsilciliklerine yapmalıdırlar. Bu başvuru esnasında Türkiye’deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini temsilciliğe ibraz etmelidirler. Temsilcilik tarafından başvurunun kabul edilmesi durumunda yabancı şahsa işveren tarafından verilen e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak başvuruda kullanılmak üzere referans numarası verilir. Referans numarası alınmasını takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin yabancıyı çalıştırmak üzere yukarıda belirtilen internet siteleri üzerinden çalışma izni başvurusunu yapması ve başvurunun tamamlanmasından sonra sistem tarafından üretilecek olan başvuru formu ve işveren tarafından hazırlanacak başvuru dilekçesinin imzalanarak Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Başvuru formunun yabancı tarafından imzalanamadığı durumda tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesi de bu belgelere eklenmelidir.

B.ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSUNUN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince; yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabidir. Düzenlenen bu belgelerden ayrıca, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 27. Maddesinin (2). fıkrası ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda yapılan değişiklik ile çalışma izin belgeleri değerli kağıt olarak sayıldığından değerli kâğıt bedeli de tahsil edilir. Bu nedenle düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden değerli kağıt bedeli de alınmaktadır.

6735 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme ile çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri ikamet izin harcından muaf tutulmuştur.

1.Çalışma izin harçları

Yurtiçinden yapılan çalışma izin (süre uzatımları dahil) başvurularında, talebi Bakanlıkça uygun bulunan yabancılar için çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması zorunludur. Bakanlıkça bu miktarları belirtir mesaj gelmeden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Harç ve değerli kağıt bedelleri sadece T.C. Ziraat Bankası, T. Vakıflar Bankası, T. İş Bankası şubelerine yatırılabilmektedir. Yapılan ödemeler online sistem üzerinden Bakanlıkça görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında (çok istisnai haller dışında) Bakanlıkça ayrıca makbuz ibrazına gerek bulunmamaktadır.

Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;

  • Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
  • Değerli Kağıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılması gerekmektedir.

Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde istenilen harç ve değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurularının işlemden kaldırıldığı da unutulmamalıdır.

2018 yılı için güncel tutarlar şu şekildedir:

Harç Bedelleri:

-Süreli Çalışma İzin Belgesi-1 yıla kadar                                                      615,20 ₺

 (Süre uzatımları için de her yıl için)

-Süresiz Çalışma İzni Belgesi                                                                     6.152,70 ₺

-Bağımsız Çalışma İzin Belgesi                                                                  6.152,70 ₺

Değerli Kağıt Bedeli:

-Çalışma İzin Belgesi Değerli Kağıt Bedeli                                                     72,00 ₺   

           

Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kağıt bedeli tam olarak almaktadır.

2.İdari para cezaları

Ülkemizdeki yabancıların ve işverenlerin 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri İş Müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından denetlenmektedir. Denetimler sonucu oluşabilecek idari para cezaları ise şöyledir:

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı                                                                        7.130 ₺

çalıştıran işverenlere her bir yabancı için                                                                             

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya                                                2.851 ₺

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya                                              5.704 ₺

Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi

içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle                                                  475 ₺

çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun 23. maddesine göre yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

14.02.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM