BASINDAN YAZILAR
Kritik Noktada İsteğe Bağlı SSK’lılara Uyarılara Devam / Ali Tezel - MuhasebeTR

Kritik Noktada İsteğe Bağlı SSK’lılara Uyarılara Devam / Ali Tezel

Size çok sayıda e-mail attım. Yazılarınızı her gün Sözcü’den takip ediyorum. Ancak sorularıma hiç cevap alamadım. Aşağıdaki sorularımı cevaplarsanız çok memnun olurum. Benim eşim 01.03.1970 doğumlu, ilk SSK girişi 01.03.1989 ve 203 gün SSK’lı olarak çalışması var. 01 Ekim 2008’den sonra isteğe bağlı sigortaya başvurmak istiyoruz.

1- Eşimin Bağ-Kur sigortalısı gibi emekli olabileceğini öğrendim. Bağ-Kur sigortalısı gibi emekli olmak ne anlama geliyor?

2- Bu durumda maaş durumu SSK isteğe bağlı emeklilere göre daha düşük mü olacak?

3- Son olarak 1 Ekim’den sonra isteğe bağlı sigortalı olunmasını nasıl değerlendirirsiniz?

4- Eşim ne zaman emekli olur? Veli ALTUNDAĞ

 

Sayın Okurum,

Özellikle sosyal güvenlikte önemli bir dönemeçte bulunduğumuz şu aşamada çıkan düzenlemeler hakkında siz okurlarımızı zamanında bilgilendirmek, ilgi bakımından herkesi çepeçevre saran bu önemli konuda hazırlıksız yakalanmamanızı sağlamak amacıyla epeydir güncel düzenlemeleri yorumluyorum. Bu arada siz okurlarımdan akın akın gelen binlerce mail ve faks arasından çoğu okuruma üzgünüm ki yararlanamıyor. Şikâyetinizde siz haklı olduğunuz gibi bunca soruyu cevaplamama fiziksel olarak imkân bulunmadığı için takdir edersiniz ki ben de haklıyım.

Sorunuza gelince;

Eşiniz ilk sigortalılık tarihine göre 5 bin 300 günü doldurmak kaydıyla normal emekli olabilir. Eşiniz 3 bin 600 günü doldurarak 58 yaşını dolduracağı 01.03.2028 tarihinde yaştan kısmi emekli de olabilir. Prim gün sayısı çok az olduğu için her iki emeklilik için de çok prim ödemesi gerekiyor. Hizmet Birleştirme Kanununa göre son yedi yılda en çok prim ödenen sigortalılıktan emekli olunuyor ve 1 Ekim 2008’den sonra isteğe bağlı sigortalılık 4/b sigortalılığı (Bağ-Kur) kapsamında sayılıyor. 3 bin 600 günü veya 5 bin 600 günü tamamlamak için prim ödemeye isteğe bağlı olarak devam ederseniz 4/a sigortalılığından (SSK) değil 4/b sigortalılığından emekli olacaksınız.

Yeni Kanundan sonra emekli olacak olan 01.03.1989 girişli eşinize emekli aylığı bağlanırken 4/a sigortalılığından aylık bağlanacak olması halinde 3 bin 600 gün primi olması bile yaştan emekli olmasına yetecek veya 5 bin 600 günle tam emekli olabilecek.

Oysa 4/b sigortalılığından aylık bağlanacak olursa yaştan emekli olması için en az 5 bin 400 gün, tam emekli olması için 9 bin gün gerekecek.

Eşinizin daha çok güne ihtiyacı olduğu için önerim, şimdilik isteğe bağlı prim ödese bile 3 bin 600 veya 5 bin 600 güne bin 260 gün kala bir işyerinde ücretli sigortalı olarak çalışmaya başlaması ve çalışan 4/a sigortalısı olarak kalan günlerini tamamlamasıdır.

Dünkü yazımda da belirttiğim üzere hizmetçi, kapıcı, dadı olarak çalışması sigortalı olma gideri daha uygun olacaktır.

Eşinizin eski dönem primi çok az olduğu, bundan sonra 4/a ve 4/b sigortalılarının prim tabanları eşitlendiği için aylık bakımından fark etmeyecek. 

 

“İsteğe bağlı SSK primi ödüyorum. 01.10.2008 tarihi itibari ile askerlik borçlanması dâhil 3 bin 490 günü tamamladım. 01.01.1947 doğumlu, 01.06.1983 sigorta giriş tarihli bir sigortalı olarak yaş haddinden emekli olabilmem için 3 bin 600 günü tamamlamam yeterli midir?” diyen okurum Ahmet ALKAN’a da kalan 110 günü 1 Ekim 2008’den sonra 4/b sigortalılığı  (Bağ-Kur’luluk) kabul edilecek olsa bile isteğe bağlı sigortalılık kapsamında ödemeye devam ederek tamamlamanız 4/a sigortalılığından emekliliğinize engel olmayacaktır diyoruz.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Turgut YILMAZ – 05.06.1953 doğumlu, 31.12.1978 ilk sigortalılık girişli, halen 3 bin 304 prim günlü bir sigortalı olarak, kalan 296 günü isteğe bağlı olarak veya çalışarak tamamlarsanız 58 yaşını dolduracağınız 05.06.2011 tarihinde yaştan emekli olabilirsiniz.

 

İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI

Yeni Dönemde İşverenlerin e-Sigorta Başvurusu Yöntemi

 

Yeni dönemde SGK’ya karşı işveren sorumluluk ve yükümlülüklerinin büyük çoğunluğunun e-Sigorta aracılığıyla yerine getirileceğini belirtmiştik.

 

Bu nedenle e-Sigortadan henüz yararlanmayan fakat edinmek zorunda bulunan işverenlerin SGK’ya her bir işyeri için ayrı ayrı “e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu” ile Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor.

 

İşverenlerin, aracıların ya da iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalısını geçici olarak devredenlerin aynı veya farklı ünitede birden fazla işyeri dosyasının olması durumunda, her bir işyeri dosyası için SGK’ya ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekiyor.

 

Aracısı olan işyerlerinde ise hem işveren, hem de aracıların her birinin ayrı ayrı başvuruda bulunarak, ayrı ayrı kullanıcı kodu ve şifresi almaları gerekiyor.

 

Kullanıcı kodu ve şifresi almak için yapılacak başvurular, gerçek kişi olan işverenlerce yapılabileceği gibi, gerçek kişi işverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar tarafından da yapılabilecek.

 

e-Sigorta başvurusunun, yetki verilmesi talep edilen kullanıcı tarafından yapılabilmesi için,  düzenlenecek olan vekaletnamelerin genel vekaletname olması yeterli. Fakat genel vekâletname yerine işvereni adına, e-Sigorta ile ilgili tüm işlemleri yapma konusunda alınmış bir özel vekaletname de kabul edilebilecek. Bu durumda yetki verilmesi talep edilen kullanıcı için düzenlenmiş vekâletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin de e-Sigorta Sözleşmesi ile birlikte başvuru formunun ekinde ibraz edilmesi gerekiyor. İşverence yetki verilmesi talep edilen kişinin, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir olması durumunda da aynı yöntemin uygulanması gerekiyor.

 

İşverenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde, kullanıcı kodu ve şifresi almak için yapılacak başvurular, tüzel kişiliği temsile yetkili veya bu kişilerin yönetim kurulu kararı, noterden onaylı vekâletname veya imza sirküleri ile yetki verilmesini talep ettikleri kişilerce de yapılabilecek.

 

Bu durumda, başvuru formunda hem tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili bulunan kişinin işveren olarak imzası, hem de bu kişi tarafından yetkili kılınan kişinin imzası bulunacak olup, başvuru formuna imza sirkülerinin veya vekâletnamenin aslı ya da onaylı sureti eklenecektir.

 

e-Sigorta Sözleşmesinin düzenlenmesi ve imzalanmasından sonra SGK birimince şifre zarfı işverene veya imzaya yetkili yasal temsilcisine teslim edilecek.

 

İşveren ve/veya yetkili kişi tarafından kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin; çalındığı, kaybolduğu veya unutulduğu gibi hususların yazılı olarak ilgili üniteye bildirilmesi halinde, SGK’ca şifre iptal edilecek ve talep halinde yeni kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilebilecek.

 

(Sözcü Gazetesi | 22.10.2008)

GÜNDEM