BASINDAN YAZILAR
SGK’nın Diş Tedavisinde Sağlayacağı Hizmetler! - MuhasebeTR

SGK’nın Diş Tedavisinde Sağlayacağı Hizmetler!

Sosyal Güvenlik Kurumu, genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin belirli şartlarla ağız ve diş hizmetlerini sağlamaktadır. Bu hizmetler başta koruyucu diş hekimliği hizmetleri olmak üzere, protez, endodonti, ağız, diş ve çene cerrahisi işlemleri, ortodontik tedavileri ve diş ile ilgili diğer tedavileri anlaşmalı sözleşmeli/protokollü resmî sağlık hizmeti sunucuları vasıtasıyla karşılanmaktadır. Ağız ve diş tedavilerine ilişkin okuyucularımızdan gelen sualler ve bu konuda en çok merak edilenleri bu yazımızda ele aldık…

 

SGK İLE ANLAŞMALI DİŞ HİZMETİ VEREN SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI

 

SGK ile sözleşmeli veya protokollü sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı hastaneleri, Sağlık Bakanlığı 3. Basamak sağlık kuruluşlarındaki diş hizmetleri, devlet ve vakıf üniversitelerin diş hekimliği fakülteleridir.

Engellilerin ise bu tedavilerde pozitif hakları bulunmaktadır. Buna göre engellilerin engellilik durumlarını belgelendirmesi ve Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince sağlık raporu düzenlenmesi hâlinde mevzuat hükümleri doğrultusunda sözleşmesi olmayan resmî ve özel sağlık hizmet sunucuları diş ünitelerinde tedavi alabilmekte ve SGK tarafından karşılanmaktadır.

 

SEVK İŞLEMLERİ

 

Sözleşmeli/protokollü resmî sağlık hizmeti sunucularında sağlanan diş hizmetlerinde; genel sağlık sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler; Sağlık Bakanlığı tesisleri ile götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti alım sözleşmesi imzalayan Sağlık Bakanlığı dışındaki 3. basamak sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat yapabilmektedir.

Diğer 3. basamak sağlık hizmeti sunucuları için sevk gerekmektedir. Kapsamdaki diğer kişiler için sevk zinciri aranmamakta ve bu kişiler doğrudan başvurabilmektedir.

 

ORTODONTİK DİŞ TEDAVİLERİNDEKİ PÜF NOKTALARINA DİKKAT!

 

Ortodonti dişler ve çenedeki düzensizliklerin teşhisi, tedavisi ve önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Hemen belirtelim 18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin masrafları SGK ödememektedir. Ancak 18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 18 yaşından önce başlamış ve devam ediyor olması hâlinde SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle belirtilen tedaviye 18 yaşından önce başlanmasına dikkat edilmelidir.

18 yaş altı ortodontik tedavi için Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince düzenlenen sağlık kurulu raporu ile tedavinin estetik olmadığı ve maloklüzyon tipinin belirtilmesi kaydı ile mevzuat hükümleri doğrultusunda sözleşmesi olmayan resmî ve özel sağlık hizmet sunucularındaki diş ünitelerinde tedavi yapılabilmekte ve SGK tarafından karşılanmaktadır.

 

PROTEZ

 

Hareketli ve sabit protezlerin yenilenme süresi 4 senedir. Ancak, trafik kazası veya iş kazası sonucu oluşan ağız ve çene travmalarında ve malign ve benign neoplazik değişiklikler nedeniyle çenesinin bir bölümünü veya tamamını kaybetmiş hastalarda veya kanser nedeniyle aşırı kilo kaybının sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi hâlinde 4 yıllık süre aranmadan protez bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır.

 

DİŞ TEDAVİSİNDE DİĞER BİLİNMESİ GEREKENLER

 

Protez tedavilerinde ayrıca döküm ve işçilik ücreti ödenmemektedir. SGK ile sözleşmeli/protokollü resmî sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavi bedellerinin ödenmesinde güncel SUT eki listesinde yer alan karşılıklar uygulanmaktadır.

Protez ücretlerine her türlü malzeme, döküm ve işçilik ücretleri dâhil olduğundan sağlık SGK veya kuruluşlarınca temin edilmesi zorunlu olup hastalar tarafından temin edilmesi hâlinde fatura tutarı hastaya ödenerek sağlık kurum veya kuruluşunun alacağından mahsup edilmektedir.

Kemik içi implantların bedelleri ödenmemektedir. Ancak dişsizliğin rehabilitasyonunda kullanılan kemik içi implant bedelleri maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında, konjenital diş eksikliği vakalarında, dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımıyla oluşan sağlık kurulu raporu ile karşılanmaktadır.

Kemik içi implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden alınacak mevzuata uygun sağlık kurulu ile karara bağlanması ve gereken şartların sağlanması hâlinde her bir çene için en fazla 4 “kemik içi implant uygulaması” işlem bedeli ile her implant için 90 TL, olarak ödenmektedir.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 09.04.2022)

GÜNDEM