BASINDAN YAZILAR
4/A Sigortalıları Açısından Sigortalılık Süresi - MuhasebeTR

4/A Sigortalıları Açısından Sigortalılık Süresi

1975 doğumlu bir bayanım. 1994 Ocak ayında işe girişim var. O zaman 105 günlük bir prim ödemem oldu. Daha sonra 13.10.2005 ile 04.08.2017 tarihleri arasında 11 yıl 9 ay 22 gün 4/b ödemem var. 2017 yılından bugüne kadar 1320 gün 4/a ödemem var. Emeklilik şartlarıma baktığımda “50 yaş, 5.675 gün, 20 yıllık sigortalılık” diyor. Primim dolmuş görünü­yor. Ancak sigortalılık süresi kavramını tam anlayamadım. İşe giriş­ten itibaren 20 yıl bilfiil sigortalı değilim, arada boşluk var. 1994'ten bu yana 20 yıl mı çalışma gerekiyor? Arzu Şahin

4/a (SSK) kapsamında emeklilik açısından sigorta­lılık süresi, ilk defa sigortalı olunan tarih ile hesaplama­nın yapıldığı tarih arasında geçen süredir. Bu sürenin hesabında prim ödenmemiş süreler de dikkate alınıyor ve bilfiil çalışmış olmak gerekmiyor.

Bu bağlamda sigortalılık süreniz adınıza ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödendiği Ocak 1994 ile emekli olacağınız tarih arasındaki süre olup, an itibarıyla 20 yıllık sigortalılık süreniz dolmuş (sigortalılık süreniz 27 yıldan fazla). 5.675 prim gününü de tamamlamışsınız. 2025 yılında, 50 yaşınızı doldu­racağınız ayın doğduğunuz gününde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Emeklilik için işten ayrılmış olmak gerekiyor

Emekliliğim için gere­ken sigortalılık süresi, prim günü ve yaş şart­larını tamamladım. 1 yıla yakın süredir emekli aylığı alamadım. Çalış­makta olduğum şirketin kuralları gereği, emekli aylığını alabilmem için işten ayrılıp ilişiğimi kes­mem gerekiyormuş. İsmi saklı

4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanların emeklilik başvurusu için işten ayrılmış olmaları gerekiyor. Bu, şir­ket kuralı değil 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun hükmü. Çalışmanız devam ederken, yapacağınız emeklilik başvu­rusu SGK tarafından kabul edilmez. Ancak bu durumu basit bir şekilde aşmak mümkün. Önce işten ayrılıp emeklilik başvurusunda bu­lunur, sonra sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma seçeneğiyle işe girişiniz yapılır ve çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak çalıştığı­nız şirketin emekli olanlarla çalışmaya devam etmemek gibi bir kuralı varsa, bunun için yapacak bir şey yok.

Emekli çalışanın kıdem tazminatı

2004 yılında emekli oldum. 2005 Kasım ayından itibaren bir tekstil firmasında çalış­maktayım. Çalıştığım işyerinde adıma destek primi ödenmektedir. 16 yıldır çalışıyorum. Ken­di isteğimle ayrılırsam tazminat alabilir miyim? Tazminat alabilmem için hangi şartlar gerekiyor? İsmi saklı

Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. İşveren tarafın­dan İş Kanunu'nun 25. mad­desinde sayılan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı dav­ranışınız dışında bir nedenle işten çıkarılırsanız ya da İş Kanunu'nun 24. maddesin­de sayılan haklı nedenlerden birine bağlı olarak siz işten çıkarsanız, kıdem tazmina­tına hak kazanırsınız. Bir üçüncü durum olarak, emekli aylığınızı kestirip tüm sigorta kollarına tabi olarak bir süre çalıştıktan sonra yeniden emeklilik talebinde bulunmak üzere işten ayrılmanız halin­de kıdem tazminatına hak kazanmanız mümkün olur.

(Kaynak: Sezgin Özcan / Sözcü Gazetesi | 09.06.2021)

GÜNDEM