ÖZEL HABER
4447 Sayılı Kanun Geçici 10. Madde Personel Teşvikinin İşverenlere Sağladığı Avantaj ve Uygulaması | Muhasebe TR

4447 Sayılı Kanun Geçici 10. Madde Personel Teşvikinin İşverenlere Sağladığı Avantaj ve Uygulaması

Günümüz Türkiye koşullarında işsizlik oranlarının her geçen gün artmasıyla birlikte 2011 Mart ayında hayatımızda yer almaya başlayan kanun ile işsizlik oranlarına paralel yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, ilgili personellerce mesleki kaliteyi arttırıp özellikle kadın istihdamı arttırmak amacı ile 6111-4447/10. maddesindeki kanun belirtilen uygulama esaslarıyla resmi gazetede yayınlanarak uygulanmaya başlamıştır.

İşverenler açısından teşvik özellikle işçi maliyetlerinin her geçen gün arttığı ülkemizde üretim kalitesini düşürmeden mevcut personel birim maliyetlerinde yarattığı tasarruf sayesinde daha cazip hale gelmiştir. Bugün asgari 1.900 TL olan personel maliyeti 4447 sayılı kanun geçici 10.maddesiyle 255 TL, 2016 SGK tavan ücreti olan 10.705,50 TL de ise 1.659,35 TL tasarruf ile işverenler tarafından uygulandığında yıllık bütçe hesaplamalarında hatırı yadırganamayacak tasarruflar sunmaktadır. Bu bağlamda işverenler açısından son derece önemli olan bu kanun ile hem işsizlik oranı azalan eğimde varlığını sürdürmekte hem de sağladığı tasarruf sayesinde her geçen gün  % 5 lik 5510 sayılı hazine payına ek 6111 tahakkukları ile 15,5 ‘lik tasarruf sayesinde işverenlere mevcut bütçelerini daha az kümülatiflerle işçi maliyetlerini devam ettirme şansı sunmaktadır.
 
İşverenler açısından teşvikler önemini korumakla birlikte meslek mensupları açısından önemliliğin yanı sıra uygulama esnasındaki zorlukları veya özellikle personel sayısı fazla olan mükellefiyetlerde zaman ve uygulama kargaşası yaratmaktadır. İlaveten özellikle 100 ve üzeri çalışan sayısı olan firmalarda dışardan müşavirlik hizmeti alınması veya şirket bünyesinde takip edilen muhasebe süreçlerinde donanımlı firma çalışanı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Velev ki firma çalışanı yada departman sorumlusu ilgili mevzuata hakim olmadan yaptığı uygulama sayesinde ilgili kanun yersiz yararlanmaya sebebiyet verecek 5510 ‘luk hazine payının uygulanan personel bazında geri tahsilini gerektirecektir. Uygulamaya geçtiğimizde dikkat etmemiz gereken iki aşama vardır.
 
TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
 
4447 sayılı Kanunun geçici 10 'uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden özel sektör işverenleri yararlanabilecektir. Teşvikten yararlanmak için, 01.03.2011 ilâ 31.12.2015 tarihleri arasında 18 yaşından büyük olanların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması, işe alınan sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK 'ya verilmiş aylık prim hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması ve sigortalının fiilen çalışması gerekmektedir. Aynı zamanda işverence 06111 kanun kodlu aylık prim hizmet belgesinin yasal sürede e-sigorta üzerinden SGK 'ya verilmesi, teşvik kapsamında İŞKUR ve hazinece karşılanacak tutarlar dışında kalan primlerin yasal sürede ödenmesi gerekmektedir.
 
ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ TESPİT EDİLMESİ
 
Teşvikten yararlanmak için kanunda sayılan diğer şartların yanında, işe alınan sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir. 4447/10.madde ile personel bazından ortalama hesaplanmalı bildirgeye konu olan ayda çalışan sayıları baz alınarak hesaplanan ortalamanın ilgili ay bazında faydalandırılması sağlanmalıdır.
 
Bilindiği üzere bir çok teşvik geriye dönük kazanım imkanı vermektedir. Ancak ilgili yönetmelikler ile geriye dönük kazanımların önü kapatılabilmektedir.18 mart 2015 tarihi itibariyle de 4447/10.madde geriye dönük faydalanmanın önü kapatılmıştır. Fakat yakın tarihte tekrar geriye dönük kazanımların iadesi söz konusu olacaktır.
 
Bu hususta bizlere düşen işverenleri mevcut haklarıyla buluşturup cari ve geçmiş bazında tasarruflarından haberdar etmek ve mevzuatı uygularken hakları avantajdan dezavantaja çevirmeden faydalanmayı sağlamaktır.
 
ERDOĞAN YILMAZ


 
6111 SAYILI KANUNUN SGK TEŞVİK AVANTAJLARI SEMİNERİ (ÜCRETSİZ)
Seminere kaydınızı yaptırmak için tıklayınız.
 
 
 
 
 
 
Seminere ücretsiz kaydınızı yaptırmak için tıklayınız.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

(11.05.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM