YAZARLARIMIZ
Zeyneddin Çetin
Vergi Müfettişi
cetinzeyni@gmail.com7143 Sayılı Kanundan (Aftan) Yararlandım, Ödemeyi Geç Yaptım, Şartları İhlal Ettim mi? Sorusuna, Cevap:

7143 sayılı Kanun ile ilgili daha önceki yazılarımızdan dolayı okuyuculardan, yazımızın başlığı şeklinde çok sayıda sorular gelmektedir. Mükellefler, internette yer alan yazıların(yazılarımız dahil) uzunluğundan ve mevzuat karışıklığından dolayı kısa ve öz cevaplar alamamaktadır. Halbuki iki kelimelik cevap istemektedirler: ‘ihlal ettin’ veya ‘ihlal etmedin’. Aslında vergi dairelerinden rahatlıkla bilgi alabilirler ancak daha çok ‘’ihlal etmedin’’ cevabını duymak istemektedirler!

Bilindiği üzere 7143 sayılı Kanun 2018 yılında çıkmıştı. Mükellefler, bu Kanunun 5. maddesi kapsamında matrah/vergi artırımında bulunabilmekteydi. Bu kapsamda tahakkuk eden vergiler de, en son 2019 yılında ödenmesi gerekirdi. Mezkur Kanun kapsamında matrah/vergi artırımında bulunanlardan; ödemeyi süresinde yapan, geç yapan veya yapmayan olmuştur. Ödemeyi süresinde yapan veya hiç yapmayan için tereddüt edilecek bir husus yoktur.  Birincisi için ihlal etmemiştir; ikincisi için ihlal etmiştir. Geriye ödemeyi geç yapanlar için verilmesi gereken cevap kalmaktadır.

Bu yazımızda, ayrıntılı yasal mevzuata girmeden başlıktaki soru ile ilgili hap bilgiye yer verilecektir.

7143 sayılı Kanunun Ortak Hükümler başlıklı 9. maddesinin 6. fıkrasına göre ödeme şartı ile ilgili hüküm aşağıdaki gibidir.

(6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

Söz konusu Kanun kapsamında matrah/vergi artırımında bulunanlar, iki ödeme seçeneği hakkı bulunmaktaydı: Peşin ödeme seçeneği ve 6 taksitli ödeme seçeneği.

Yasal mevzuat (7143 sayılı Kanun, 1-4 seri nolu Genel Tebliği, 140 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 2018/1-3 sayılı İç Genelgeleri, 7159 sayılı Kanun ve 213 sayılı Kanun) çerçevesinde, peşin ve taksitli ödeme seçeneğinde son ödeme sürelerini gösteren ÖZET BİLGİ tablosu aşağıdaki gibidir.

 Son Ödeme Vadesi

Peşin / Taksit

7143 sayılı Kanun

213 sayılı Kanun

140 sayılı CBK

7143 sayılı Kanun (geç ödeme zammı ile birlikte)

7159 sayılı Kanun

7159 sayılı Kanun (geç ödeme zammı ile birlikte)

Peşin ödeme seçeneği

Peşin

30.09.2018

1.10.2018

15.10.2018

30.11.2018

 

28.02.2019

Taksitli Ödeme Seçeneği

1.taksit

30.09.2018

1.10.2018

15.10.2018

 

 

28.02.2019

2.taksit

30.11.2018

 

 

 

 

28.02.2019

3.taksit

31.01.2019

 

 

3. 4. 5. ve 6. taksitlerden süresinde ödenmeyen en fazla iki taksidin geç ödeme zammı ile birlikte 31/08/2019 tarihine kadar ödenmesi gerekir. Bu tarih Cumartesi gününe denk geldiği için son gün: 02.09.2019 dur.

28.02.2019

-

4.taksit

31.03.2019

1.04.2019

 

-

5.taksit

31.05.2019

 

 

-

6.taksit

31.07.2019

 

 

-

Yukarıdaki tabloyu daha da basit haline getirmek gerekirse, peşin ve taksitli ödeme seçeneğinde son ödeme sürelerini gösteren BASİT BİLGİ tablosu aşağıdaki gibidir.

Seçenek

Peşin/Taksit

Son Gün

Açıklama

Peşin Ödeme Seçeneği

Peşin

28.02.2019

geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Taksitli Ödeme Seçeneği

1.taksit

28.02.2019

geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

2.taksit

28.02.2019

geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

3.taksit

28.02.2019

3. 4. 5. ve 6. taksitlerden süresinde ödenmeyen en fazla iki taksidin geç ödeme zammı ile birlikte 02.09.2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

4.taksit

01.04.2019

5.taksit

31.05.2019

6.taksit

31.07.2019

Not: Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10-TL (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

Bütün olası durumları örneklendirelim:

Peşin ödeme seçeneğini tercih edenlerden;

-ödemeyi 28.02.2019 tarihinde yapanlar, şartları ihlal etmemiştir.

-ödemeyi 01.03.2019 tarihinde yapanlar, şartları ihlal etmiştir.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerden;

-1. taksitin ödemesini 01.03.2019 tarihinde yapanlar, şartları ihlal etmiştir.

-2. taksitin ödemesini 01.03.2019 tarihinde yapanlar, şartları ihlal etmiştir.

-3. taksitin ödemesini 03.09.2019 tarihinde yapanlar, şartları ihlal etmiştir.

-4. taksitin ödemesini 03.09.2019 tarihinde yapanlar, şartları ihlal etmiştir.

-5. taksitin ödemesini 03.09.2019 tarihinde yapanlar, şartları ihlal etmiştir.

-6. taksitin ödemesini 03.09.2019 tarihinde yapanlar, şartları ihlal etmiştir.

-3. 4. 5. taksitin ödemesini birlikte süresinde yapmayanlar, şartları ihlal etmiştir.

-3. 4. 6. taksitin ödemesini birlikte süresinde yapmayanlar, şartları ihlal etmiştir.

-3. 5. 6. taksitin ödemesini birlikte süresinde yapmayanlar, şartları ihlal etmiştir.

-4. 5. 6. taksitin ödemesini birlikte süresinde yapmayanlar, şartları ihlal etmiştir.

1. ve 2. taksiti 28.02.2019 tarihinde ödeyenlerden;

-3. ve/veya 4. taksitin ödemesini 02.09.2019 tarihinde yapanlar, şartları ihlal etmemiştir.

-3. ve/veya 5. taksitin ödemesini 02.09.2019 tarihinde yapanlar, şartları ihlal etmemiştir.

-3. ve/veya 6. taksitin ödemesini 02.09.2019 tarihinde yapanlar, şartları ihlal etmemiştir.

-4. ve/veya 5. taksitin ödemesini 02.09.2019 tarihinde yapanlar, şartları ihlal etmemiştir.

-4. ve/veya 6. taksitin ödemesini 02.09.2019 tarihinde yapanlar, şartları ihlal etmemiştir.

-5. ve/veya 6. taksitin ödemesini 02.09.2019 tarihinde yapanlar, şartları ihlal etmemiştir.

Özetle; ‘’7143 sayılı Kanundan (Aftan) yararlandım, ödemeyi geç yaptım, şartları ihlal ettim mi?‘’ sorusunun cevabı, yukarıdaki en son tablodan ve örneklerden rahatlıkla anlaşılacağı düşünülmektedir.

Kaynakça:

-213 sayılı Kanun

-7143 sayılı Kanun, Genel Tebliğleri, İç Genelgeleri ve CBK’ları

-7159 sayılı Kanun

05.04.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM