YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comOrtaklara Verilen Paralara TTK Engeli!

Tarih: 25.03.2014

Değerli okurlarım, Bilindiği üzere 6102 Sayılı Yeni TTK kapsamında işletmelerin ortaklarına borç vermesinde bir takım şartlar getirilmiştir. Bu şartları tekrar hatırlayacak olursak;

TTK 358. Md. Hükmü gereğince;

- Sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve

- Şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamayacaktır.

Bir başka deyişle, şirketin ödenmemiş sermayesi varsa veya şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmalıdır.

Burada, bir önceki yıl bilançosunda yer alan (varsa anılan yılın zararı da dahil) geçmiş yıl zararları toplamı anlaşılmalıdır kanaatindeyiz. Örneğin; 2014 yılında yapılacak bir borç verme işleminde geçmiş yıl zararları olarak;  önce 2013 yılı bilançosundaki geçmiş yıl zararları ile varsa 2013 yılı dönem zararı toplanarak dikkate alınmalıdır. ( 2014 yılında 2013 dönem zararının artık geçmiş yıl zararlarına dahil olması gerekir)

Şartlara Uyulmaması Halinde Cezai Yaptırım

Türk Ticaret Kanunu’nun 562. Maddesine göre;

358 inci maddesine aykırı olarak pay sahiplerine borç verenler ile 395 inci maddesinin yukarıdaki hükümlerini ihlal edenler 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Adli para cezasının günlük alt sınırının 20 TL,  üst sınırının 100 TL olduğu, adli para cezasının 730 güne kadar verilebildiği dikkate alındığında, uygulanacak cezaların 6.000 TL ile 73.000 TL aralığında olabileceği görülmektedir.

Bu ve benzeri konularda cezalara maruz kalmamak için Mevzuat Komisyonumuzca ilk sırada tavsiye edilen VERGİ VE MUHASEBE CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI Kitabını Satın Almak İçin Tıklayınız

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM