YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comVergi Müfettişlerinden Ceza Yağmuru

Tarih: 18.02.2014

Değerli okurlarım, 2014 yılına Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu adeta rekor denilen vergi cezalarıyla girdi. Yine geçen yıl ise tam 19 milyar liralık vergi cezası keserek Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı. Bu rekorun büyük bölümü KDV ve ÖTV için kesilen cezalardan geldi. Hemen her sektör yoğun şekilde inceleme tabi tutulmaktadır. Bize gelen duyumlara göre Bakanlık 2014 yılında daha önce hiç yapılmadığı kadar sık vergi incelemeleriyle geçirecek. Bu noktada en çok hangi konularda vergi cezası kesiliyor bunları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı 1. Sırada

İşletmelerin en yumuşak karnı olan kasa hesabı vergi incelemelerinde en çok ceza kesilen hesap olmaya devam ediyor. Kasa hesabının yüksek olması ortakların işletmeden para çektikleri olarak yorumlanmaktadır. Kasa hesabına adat yapılmadığı takdirde vergi müfettişleri;

-         Re’sen KDV ve vergi ziyaı

-         Resen Kurumlar/gelir vergisi ve vergi ziyaı,

-         Özel usulsüzlük

-         Re’sen Stopaj gelir vergisi ve vergi ziyaı cezalarını aynı anda kesmektedirler.

Dolayısıyla kasaya adat yapılmaması yüklü bir vergi cezasına neden olabilecektir.

Yurt Dışından Alınan Hizmetler

İşletmelere en çok kesilen cezalar arasında yurt dışından alınan hizmetler dolayısıyla yapılmayan KDV veya stopaj uygulamaları gelmektedir.

Öncelikle yurt dışından hizmet alımında alınan bu hizmetten Türkiye’de yararlanılıyor ise KDV hesaplanacak ve bu KDV hem 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacak hem de 2 nolu KDV beyannamesi ile 360 hesaba kaydedilmek suretiyle beyan edilip ödenecektir.

Yurt dışından alınan hizmetlerde ise genellikle stopajın eksik yapılmadığı veya yapılmadığı dikkat çekmektedir. Zira yurt dışından HİZMET alımlarında KVK 30. Maddeye bakılmak suretiyle bu hizmetin niteliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Akabinde o ülke ile yapılan çifte vergiyi önleme anlaşmasına bakılarak muhtasar beyannamede beyan edilecek stopaj tutarının belirlenmesine geçilmelidir.

Akaryakıt ve Sigara Sektörü Yine Başı Çekiyor

Vergi denetim kurulunun incelemeye aldığı sektörler için her yıl akaryakıt ve sigara sektörü başı çekmektedir. Vergi kaçakçılığının çok yoğun olduğu bu sektörde KDV ve ÖTV açısından yoğun cezalar gelmektedir.

Yeni yürürlüğe giren uygulamaya göre İçkide 50 litreyi geçen, sigarada ise 250 paketin üstünde bandrolsüz kaçak sigara ve içki yakalanırsa bunun vergi cezası yakalanandan istenecek. Aslında kaçak içki ve sigaraya yönelik bu düzenleme 2013 nisan ayında çıkarılan 6455 sayılı yasada yer aldı. Nasıl uygulanacağına ilişkin Maliye’nin çıkardığı tebliğe göre, ilk aşamada ‘bulunduranlar’ sorumlu olacak. İkinci adımda ise ithal veya imal edenlere gidilecek. Emsal değer üzerinden kaçakçılık cezası uygulanacak. Bu durumda yakalanan içki ya da sigaranın değerinin 3 katına kadar vergi cezası ve gecikme cezası istenecek. Hem KDV hem de ÖTV aynı anda vergi asıllarıyla birlikte kesilecek.

Damga Vergisi Cezalarında Görülmemiş Artış

2013 yılı işletmelerin belki de damga vergisi yönünden en çok ceza yedikleri yıl olmuştur Bunun yegane nedeni kuşkusuz işletmelerce yapılan sözleşmelerin damga vergilerinin beyan edilmeyişidir.

Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler; binde 9.48 oranında damga vergisine tabi tutulacaktır. Şirketler imal ettikleri ya da alım satımını yaptıkları mallar veya yapacağı hizmetler için diğer firmalara teklif(teklifname)vermektedirler. Bu teklifler genelde yazılı yapılmaktadır.

Bu şekilde teklif mektubu düzenlenmesi ve teklifi alan firma tarafından da yazılı olarak cevap verilmesi halinde sözleşme düzenlendiği kabul edilerek, teklif mektubu ve cevabında yer alan bilgilerden hareketle damga vergisi hesaplanması gerekmektedir.

İNCELEME YAPILAN VE DEVAM EDEN ALANLAR/SEKTÖRLER

-KDV'de yaşanan kayıt dışı,

-İthalat ve ihracatta yüksek gösterilen bedeller,

-İnşaat sektöründe görülen kayıt dışı,

-Kaçak akaryakıt sektörü,

-Franchising sözleşmeleri,

-Haksız KDV iadesi alarak kamuyu zarara uğratanlar,

-Turizm acenteleri,

-İmtiyaz ve işletme hakkı devir sözleşmelerinin vergi kanunları karşısındaki durumları,

-Tefeciler,

-Gözlük sektörü,

-Elektrik dağıtımı sektörü,

-Factoring şirketleri,

-Kaçak çay,

-Antrepo rejimi kapsamında yapılan ticaret,

-Gümrük Müşavirliği ile yetkilendirilmiş müşavirliklerin faaliyet gösterdiği alanlarda neden olunabilecek muhtemel vergi kayıp ve kaçağının tespiti.

Sonuç itibariyle yukarıdaki sektörlerde faaliyet gösterildiği takdirde 2014 yılında inceleme geçirme olasılığı daha önceki yıllara göre oldukça yüksektir. 

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM