YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comSon 11 Gün! Esas Sözleşme Değişikliğiniz İçin Karar Aldınız Mı?

Tarih: 19.06.2013

Değerli okurlarım; Bilindiği üzere 6103 SAYILI “Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şeklinde Hakkında Kanununun” 22. Maddesi gereğince Anonim şirketler, esas sözleşmelerini ve limited şirketler, şirket sözleşmelerini yürürlük tarihinden itibaren oniki ay içinde (en geç 01.07.2013) yeni Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirmeleri gerekmektedir.

Sözleşmenin Yeni TTK’ya uyumlu hale getirilmesi için öncelikli olarak yönetim kurulu kararı alınacaktır. Yönetim kurulu kararının gündemi;

- 1 Temmuz 2013 tarihine kadar 2012  yılı Olağan Genel Kurulunu yapan firmalar, yönetim kurulu kararı gündem maddesine “esas sözleşme tadili ile ilgili olağanüstü genel kurul toplanması” şeklinde bir ibare yazabilirler,

- 1 Temmuz 2013 tarihine kadar 2012  yılı Olağan Genel Kurulunu yapmayan firmalar ise yönetim kurulu kararı gündem maddesine olağan genel kurul toplantısı diyebilirler.

Esas sözleşme değişikliği ise genel kurul gündeminde görüşülecek olup yeni TTK ya uygun esas sözleşmenin tamamı madde madde yazılıp her maddenin başına “YENİ ŞEKLİ”  denilmek suretiyle TEK SEFERDE yeni TTK’ya uygun hale getirilebilir.

6103 Sayılı Kanununun 23. Maddesine kadar söz konusu tarihe kadar gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde, “esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.”

Denilmek suretiyle, şirketlerin 01.07.2013 tarihine kadar değiştirmemeleri halinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki yeni TTK açısından bir hüküm ifade etmeyeceği, bir başka deyişle Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin kendiliğinden hüküm ifade edeceği belirtilmiştir.                                                     

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM