YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİhracatta Kur Farkı Değerlemesi Ve Muhasebesi

Tarih: 13.05.2013

 

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesinde yabancı para üzerinden olan alacaklar ve borçların borsa rayici ile değerleneceği hüküm altına alınmıştır. Borsa rayicinin takarrüründe (karar verilmesinde) muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınacaktır.
Yabancı paranın borsada rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur.  Diğer yandan 130 ve 380 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazetede yayımlanan döviz alış kurlarının esas alınacağı düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuruuygulanacaktır.
 
Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse;
 
Uygulama: ABC Tekstil A.Ş., 100.000 $ değerinde ihracat yapmıştır. 1 $ = 2,00 TL’dir.
İhracat Faturası Tarihi: 31.03.2013
Gümrük Çıkış Tarihi:     02.04.2013
 
100.000 x 2,00 = 200.000 TL ihracat bedeli
------------------------------------------02.04.2013---------------------------------------
120 ALICILAR   200.000
                                             601 YURT DIŞI SATIŞLAR  200.000
İhracat kaydı
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kambiyo Karı Oluşması Durumunda:
Kur bir süre sonra 2,20 TL olmuştur.
100.000 x 2,20 = 220.000 TL
220.000 – 200.000 = 20.000 TL Kur karı
 
 
 
------------------------------------------30.06.2013------------------------------------
120 ALICILAR   20.000
                                           601 YURT DIŞI SATIŞLAR  20.000
Kambiyo karı
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kambiyo Zararı Oluşması Durumunda:
Kur bir süre sonra 1,80 TL olmuştur.
100.000 x 1,80 = 180.000 TL
180.000 – 200.000 = -20.000 TL
 
------------------------------------------30.06.2013---------------------------------
656 KAMBİYO ZARARI   20.000
                                                  120 ALICILAR   20.000
 
Kambiyo zararı
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dikkat edilecek hususlar:
1- Kayıtlara ihracat faturasının tarihi değil gümrük çıkış tarihi intikal ettirilmiştir.
2- İhracattan kaynaklanan kambiyo karı 646 değil 601 hesapta izlenmiştir.
3- İhracattan kaynaklanan kambiyo zararı ise 656 hesapta izlenmiştir.
 

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM