YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comDönem Sonunda Gecikme Ceza ve Zamlarında Bu Hatayı Yapmayın!

Tarih: 23.01.2013

GECİKME CEZA VE ZAMLARI DA BİR GİDERDİR

İşletmelerin dönem sonunda yaptıkları önemli hatalardan biri de elektrik su ve doğalgaz gibi faturalara ait gecikme zamlarının kanunen kabul edilmeyen giderlerde izlemeleridir.

Elektrik, su, telefon ve doğalgaz bedellerinin geç ödenmesi nedeniyle hesaplanan gecikme zamları bir sözleşmeye dayandıklarından bunların takip ve tahsili 6183 sayılı Yasaya değil ÖZEL HUKUK hükümlerine tabi olacaktır. Bu durumda bedelin geç ödenmesi nedeniyle ödenen gecikme zamları Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinin beşinci bendinin parantez hükmü kapsamında değerlendirilerek sözleşmeye dayanan tazminat olarak kabul edilecek ve SAFİ KAZANCIN TESPİTİNDE GİDER OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR. Aynı kapsamda gecikme zamlarına ilişkin ödenen katma değer vergileri de indirim konusu yapılacaktır.

Nitekim konuya ilişkin olarak verilen bir özelgede “PTT ve TEAŞ gibi kurumların kamu kuruluşu olmasının bu kuruluşlara ait alacakların kamu alacağı niteliğinde olduğunu göstermeyeceği, bu kurumların alacaklarının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsilinin mümkün olmadığı, elektrik, su ve telefon faturalarının süresinde ödenmemesi nedeni ile alınan gecikme zamlarının işle ilgili olarak mukavelenameye göre ödenen tazminat olarak nitelendirilmesi gerektiği ve kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.[1]

Uygulama: Rüzgar A.Ş., Kasım 2012 dönemine ait elektrik faturasını ödemediğinden Aralık 2012 dönemine ait elektrik faturasında toplam 1.500 TL kullanım bedeli olup bunun 100 TL’si gecikme faizinden oluşmaktadır.

-------------------------------------------------Aralık 2012-------------------------------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ   1.500

191 İNDİRİLECEK KDV                        270

                                                                       102 BANKALAR  1.770

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Görüldüğü üzere şirket elektrik faturasının cezai kısmı olan 100 TL’yi de genel giderler arasında göstermiştir.

 

BU YAZI ‘DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ REHBERİ KİTABI’NDAN ALINMIŞTIR.
KİTABI SATIN ALMAK VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ >>

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

[1] MB.’nin, 14.06.2001 tarih ve 32996 sayılı Özelgesi 

GÜNDEM