YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİhraç Kayıtlı Teslimde İmalatçı Lehine Oluşan Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi

Değerli okurlar, bilindiği üzere İhraç kaydıyla teslimlerde, teslim tarihinden sonra ortaya çıkan ve ihracatçılar tarafından imalatçılara yapılan ödemelerde, imalatçı tarafından ihracatçı adına ödeme tutarı üzerinden bir fatura düzenlenir ve bu faturada; ödemenin mahiyeti ayrı ayrı belirtilir, malın tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanır, bu KDV tutarının tahsil edilmediğine dair bir açıklama yazılır, ödemenin kaynağı olan ilk ihraç kaydıyla teslim faturasına ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesine tarih ve numara belirtilmek suretiyle atıfta bulunulur.

İhraç kayıtlı teslimlere ilişkin düzenlenen kur farkı faturalarında malın tabi olduğu KDV oranı ne ise onun oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Faturada "3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir." İbaresine yer verilmelidir.

İmalatçı, faturada gösterdiği KDV'yi, fatura tarihini içine alan döneme ait KDV beyannamesinde hem hesaplanan hem de indirilecek KDV olarak beyan eder. Hesaplanan KDV'nin beyanında, "Tevkifat Uygulanmayan İşlemler" tablosunda malın tabi olduğu orana ilişkin satır kullanılır. İndirim beyanında ise "İndirimler" tablosunun "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı kullanılır. İhracatçı ise ihraç kaydıyla teslimde olduğu gibi, bu faturada belirtilen ancak imalatçıya ödenmeyen KDV'yi indirim konusu yapamayacağından KDV beyannamesine dahil etmez.

İmalatçı lehine oluşan kur farkı nedeniyle aynı yıl içinde düzenlenen fatura üzerine aşağıdaki muhasebe kaydının yapılması gerekmektedir

--------------------------------------./2021------------------------------------

120 -  ALICILAR HS.                         xxx.xxx

----Kur Farkı Geliri

 191- İND. KDV HS.           xxx.xxx

 

                  600-YURTİÇİ SATIŞLAR HS. xxx.xxx

                                               -----Kur Farkı Gelirleri

                  391-HS. KDV HS.        xxx.xxx

-------------------------------------------- /--------------------------------------------

Cari yıl yurt içi satışlara ilişkin olup cari yılda ortaya çıkan tahsilata bağlı kur farkı gelirlerinin 600-YURTİÇİ SATIŞLAR HESABINDA  takip edilmesi yerinde olacaktır.

09.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM