YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comTaşınmaz Satış Kazancı İstisnasında Son Dakika!

Değerli okurlar, bilindiği üzere kurumların aktifinde en az 730 gün kalan taşınmazların satışa konu edilmesi halinde, hem KDV hem de Kurumlar Vergisi açısından hangi şartlar altında istisnaya konu edilecekleri hem 3065 hem de 5520 sy. Kanunlarda hüküm altına alınmıştır.

Şirketin aktifinde yer alan taşınmazın belirli bir süre kiraya verilmesi halinde kiraya verilen bu taşınmazdan elde edilen kazancın hem KDV hem de Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu çok kısa bir süre önce verilen özelge ile netlik kazanmıştır.

KDV YÖNÜNDEN KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilindiği üzere 3065 sy.Kanun’un 17-4/r bendinde kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimlerin vergiden istisna olduğu,

-İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimlerinin istisna kapsamı dışında olduğu

hüküm altına alınmıştır.

Konya Vergi Dairesi Başkanlığının 12/05/2020 tarih ve 31435689-125 – 40274 sayılı özelgesinde söz konusu taşınmazın şirket faaliyetinde kullanılmaksızın kiraya verilmesinden dolayı KDV istisnasından yararlanılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

KONUNUN KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 7061 sayılı Kanunun 89 uncu maddesiyle değişik (e) bendinde; kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmının anılan bentte sayılan şartlar dahilinde kurumlar vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu özelgeye göre şirket satışa çıkardığı binayı doğrudan faaliyetinde kullanmaksızın bir süre kiraya vermek suretiyle faaliyet dışı gelir elde etmiştir. Buna göre, şirketin bu satıştan doğan karı ise istisnaya konu edilemeyecektir.

SONUÇ: Yukarıda bahse konu özelge ile birlikte, şirket aktifinde kayıtlı bir gayrimenkul belli bir süreliğine kiraya verildiğinde ve bu gayrimenkul daha sonra satışa çıkarıldığında ne KDV istisnasından ne de Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanabilecektir.

24.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM