YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comStoklar Hesabında Dönem Sonu Yapılması Gerekenler

Değerli okurlar, dönem sonlarında işletmeleri en çok uğraştıran konulardan biri de kuşkusuz stokların doğru bir şekilde tespit edilip edilmediğinin belirlenmesidir. Bu nedenle her yıl sonunda işletmelerin tüm stoklarını sayıp bunu bir tutanakla kayıt altına almalarını tavsiye ediyoruz.

Dönem sonlarında stok sayımı neticesinde işletmelerin yapmaları gereken kayıtların nasıl olacağına yönelik uygulamalı örneğimiz aşağıdaki gibidir.

İLK MADDE VE MALZEMENİN DÖNEM SONU ÜRETİME GÖNDERİLMESİ

Uygulama: Rüzgar Ltd.Şti’nin 31.12. tarihli stok mizanı aşağıdaki gibidir.

Hesabın adı                Borç               Alacak                  Borç              Alac.Bak.

150 İlk Mad.Malz.                   500.000           0,00                         500.000               0,00

151 Yarı Mam.         0,00                   0,00                       0,00                       0,00

152 Mamuller           0,00                  0,00                       0,00                       0,00

153 Tic.Mal.             400.000             0,00                       400.000                0,00

Görüldüğü üzere şirketin ilk madde ve malzeme toplamı 500.000 TL, Ticari mallar toplamı ise 400.000 TL’dir.

Şirket 31.12. tarihinde stok sayımı yapmış ve 150 İlk Madde ve Malzeme stoklarında  20.000 TL’lik mal olduğunu tespit etmiştir.

Dolayısıyla üretime verilmesi gereken rakam;

500.000 – 20.000 = 480.000 TL’dir.

-------------------------------------------------31.12.------------------------------------------

710 DİR.İLK.MAD. VE MAL.GİD.       480.000

                                   150 İLK MAD.VE MALZ. GİD.                480.000

İlk madde ve malzemenin üretime verilmesi

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------31.12.------------------------------------------

151 YARI MAMULLER ÜRETİM         480.000

                                   711 DİR.İLK.MAD. VE MAL.YANS. GİD.  480.000

İlk madde ve malzemenin yarı mamullere devri

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------31.12.--------------------------------------

711 DİR.İLK.MAD. VE MAL.YANS. GİD.             480.000

                                   710 DİR.İLK.MAD. VE MAL. GİD.          480.000

Gider ve yansıtma hesabının kapatılması

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu kayıtların yapılmasının ardından şirketin stok mizanı aşağıdaki gibi olmuştur.

Hesabın adı                Borç               Alacak                  Borç              Alac.Bak.

150 İlk Mad.Malz.                   500.000           480.000               20.000                     0,00

151 Yarı Mam.         480.000            0,00                       480.000                0,00

152 Mamuller          0,00                   0,00                       0,00                       0,00

153 Tic.Mal.            400.000              0,00                       400.000                0,00

Şirket yarı mamullerde bulunan 480.000 TL’lik malı mamuller hesabına gönderecektir.

-------------------------------------------31.12.---------------------------------------------

152 MAMULLER            480.000

                                   151 YARI MAMULLER            480.000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hesabın virmanlanmasıyla birlikte şirketin mizanı aşağıdaki gibi olacaktır.

Hesabın adı                Borç               Alacak                  Borç                Alac.Bak.

150 İlk Mad.Malz.                    500.000          480.000               20.000              0,00

151 Yarı Mam.         480.000           480.000                0,00                  0,00

152 Mamuller           480.000           0,00                       0,00                 0,00

153 Tic.Mal.              400.000            0,00                       400.000           0,00

Tüm bunlar yapıldıktan sonra şirket aşağıdaki kaydı yapmalıdır;

--------------------------------------------31.12.--------------------------------------------

620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ        480.000

                                   152 MAMULLER                   480.000

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hesabın virmanlanmasıyla birlikte şirketin mizanı aşağıdaki gibi olacaktır.

Hesabın adı               Borç Alacak                  Borç               Alac.Bak.

150 İlk Mad.Malz.                    500.000          480.000               20.000             0,00

151 Yarı Mam.          480.000           480.000                0,00                  0,00

152 Mamuller           480.000           480.000                0,00                  0,00

153 Tic.Mal.              400.000            0,00                       400.000           0,00

SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİNİN TESPİTİ

150 nolu hesabın sayımını yapıp üretime gönderen işletme sıra 153 Ticari Mallar hesabının sayımını yapmıştır. Sayım sonucunda stokda 10.000 TL’lik mal kaldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, işletme satılan ticari mal maliyetini aşağıdaki gibi tespit edecektir;

400.000 – 10.000 = 390.000 TL

---------------------------------------------31.12.-----------------------------------------------

621 SATILAN TİC.MAL.MAL.                390.000

                                   153 TİCARİ MALLAR                             390.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Satılan ticari mal kaydıyla birlikte şirketin stok mizanı aşağıdaki gibi olmuştur;

Hesabın adı                Borç               Alacak                  Borç                Alac.Bak.

150 İlk Mad.Malz.                    500.000           480.000               20.000                    0,00

151 Yarı Mam.          480.000           480.000                0,00                       0,00

152 Mamuller           480.000           480.000                0,00                       0,00

153 Tic.Mal.              400.000            390.000                10.000                   0,00

10.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM