YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comOrtağın Kişisel Harcamalarında Yapılan Muhasebe Hataları

Şirket ortakları kendi şahsi ihtiyaçlarının bir kısmını şirketin resmi hesabından yapabilmekte ve şirket adına fatura düzenletebilmektedir.

Uygulamada en çok yapılan hataların başında bu tür harcamaların gider hesabına kanunen kabul edilmeyen gider olarak kaydedilmesi gelmektedir. Ancak bir şeyin KKEG olması için onun öncelikle gider olması gerekmektedir. Bir başka deyişle, 193 sy.Kanun’un 40.maddesinde yer alan düzenlemeler içerisinde bulunmayan bir harcama gider olmadığı için kanunen kabul edilmeyen gider de olmayacaktır.

Oysa ortağın şahsi ihtiyaçlarına yönelik olan harcamalar KKEG değil 131 Ortaklardan Alacaklar hesabına kaydedilmelidir.

Özünde kanunen kabul edilmeyen gider olmayan bir harcamanın bu hesaba kaydedilmesi sakıncalıdır. Çünkü herhangi bir gider hesabına kaydedilen kanunen kabul edilmeyen gider, gelir tablosunda dağıtılabilir ticari karı azaltmaktadır. Bu ise daha az kar dağıtılması ve daha az stopaj yapılması demektir. Bu da kar dağıtım stopajı açısından vergi ziyaı riskini ortaya çıkarmaktadır.

Şunu da belirtmek isteriz ki, bir harcamanın kanunen kabul edilmeyen giderlere kaydedilmesi için bunun gider olup ilgili kanun tarafından gider olma özelliğinin reddedilmiş olması gerekmektedir. Gider olmayan bir harcamayı kanunen kabul edilmeyen giderlere alamayız. Bir harcamanın gider olması için de işletme faaliyeti ile ilgili yapılmış olması gerekmektedir. Ortağın kendi şahsi ihtiyaçları gider değildir ve bu nedenle kanunen kabul edilmeyen giderlere alınmamalı.

Uygulama: ABC A.Ş.’nin ortağı Bay C kendi adına çamaşır makinesi almıştır. Çamaşır makinesinin bedeli 3.000 TL’dir.

En çok yapılan hata:

------------------------------------------------/---------------------------------------

689 DİĞER OL.DIŞI GİD.ZAR.  3.000

                                                               100 KASA  3.000

---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------/-----------------------------------

901 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR 3.000

                                     900 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR 3.000

Ortak adına alınan çamaşır makinesinin

KKEG olarak takip edilmesi

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------/------------------------------------------

690 DÖNEM KAR ZARARI  3.000

                                                               689 DİĞER OL.DIŞI GİD.ZAR.  3.000

Giderlerin dönem kar zararına devri

------------------------------------------------------------------------------------------

Görüldüğü üzere şirket, ortağın kendi adına almış olduğu çamaşır makinesini 689 olağandışı gider ve zararlar hesabına almıştır. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz üzere her ne kadar bu kayıt kanunen kabul edilmeyen giderler hesabında ayrıca izlense de kar dağıtım stopajı açısından vergi ziyaı riski taşımaktadır.

Doğru uygulama:

------------------------------------------------/---------------------------------------

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR.  3.000

                                                               100 KASA  3.000

---------------------------------------------------------------------------------------

Bazen ortağın kendi kişisel ihtiyaçlarına yönelik olan harcamalara yönelik yapılan harcamalara ilaveten KDV nin de ayrıca indirim konusu yapıldığı görülmüştür.

3065 sy. Kanun’un 30/d maddesi gereği Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirimi kabul edilmiyor. 

Uygulama: ABC A.Ş. ortağı bay C kendi evine ait özel harcamalarda bulunmuştur. Söz konusu harcamaların tutarı 20.000 TL’dir.

En çok yapılan hata:

------------------------------------------------/---------------------------------------

770 GENEL YÖN.GİD.  20.000

191 İNDİRİLECEK KDV          3.600

                                                               320 SATICILAR  23.600

---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------/-----------------------------------

901 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR 20.000

                                     900 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR 20.000

Ortak adına yapılan özel harcamaların

KKEG olarak takip edilmesi

-------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------/------------------------------------------

690 DÖNEM KAR ZARARI  20.000

                                                689 DİĞER OL.DIŞI GİD.ZAR.  20.000

Giderlerin dönem kar zararına devri

------------------------------------------------------------------------------------------
Doğru uygulama:

------------------------------------------------/---------------------------------------

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR.  23.600

                                                               320 SATICILAR  23.600

---------------------------------------------------------------------------------------

Dikkat edilirse ortaklar cari hesabına kaydettiğimiz tutara ait KDV yi indirim konusu yapmadık. Unutulmamalıdır ki, KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için öncelikle yapılan harcamanın ticari kazancın elde edilmesi ilgili bir harcama olması lazım.

Ortağın şahsi ihtiyaçları ticari kazancın elde edilmesiyle ilgili harcamalar değildir. Dolayısıyla bu tür harcamalara ait KDV’nin de indirim konusu yapılması mümkün değildir.

01.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM