YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİhracatçı Firmalara Yönelik Önemli Hatırlatma

Değerli okurlar, yurtdışına ihracat yapan şirketler zaman zaman ihracatını yapacağı ürünün imalatında kullanmak üzere “kalıp bedeli” adı altında ihracatını yaptıkları firmadan ödeme almaktadırlar. Peki alınan bu kalıp bedeli nasıl fatura edilecek? Ayrı bir gelir midir yoksa imalatını yaptığı ürünün ihracatı kapsamında mı değerlendirilecektir ?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (11/1-a) maddesine göre yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;

- Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

- Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

gerekmektedir.

60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin “İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılmak Üzere Yurt Dışındaki Müşteriler Tarafından İmal Ettirilen Model Kalıplar” başlıklı  (3.1.3) Numaralı bölümünde ise “ Mükellefler tarafından ihraç edilen ürünlerin üretimi için gerekli olan ve yurt dışındaki firma tarafından imal ettirilen, faturası yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen, bedeli de yurt dışındaki firma tarafından ödenen model kalıpların, ihraç edilen mallar için verilen hizmet kapsamında değerlendirilmesi ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır. ” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu nedenle yurtdışı müşteriye yönelik ihraç edilecek malların üretiminde kullanılmak üzere yurt dışındaki müşteri tarafından Türkiye’de imal ettirilen model kalıpları, ihraç edilen mallar için verilen hizmet kapsamında değerlendirilmektedir.  Dolayısıyla, “…… ….. Model Kalıp Bedeli” açıklamasıyla yurtdışı müşteri adına KDV siz olarak kağıt fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

İhracat istisnası, hizmetin ifa edildiği vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.  Beyanın, yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin tamamlandığı/ifa edildiği dönem beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 302 kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılması gerekmektedir.

Bu satırın, “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa hizmetin bedeli girilecek, “Yüklenilen KDV” sütununa ise bu hizmetin bünyesine giren, KDV tutarı yazılacaktır. İade talep edilmemesi halinde, “Yüklenilen KDV” alanına “0” yazılacaktır.

Bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi, hizmet bedeli döviz olarak Türkiye'ye geldikten sonra yerine getirilmektedir.

08.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM