YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comYevmiye Defteri Kapanış Tasdiki Unutulursa Ne Olur?

Değerli okurlar, bilindiği üzere Haziran ayı yevmiye defterinin kapanış tasdikinin yapılacağı aydır. Peki kapanış tasdiki unutulursa ne olur? Bu haftaki yazımızı bu konuya ayırdık.

TTK’DA TYEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 üncü maddesinde, fiziki ortamda tutulan yevmiye defterinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayın sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre yevmiye defteri kapanış tasdikinin her yıl Haziran ayının sonuna kadar yapılması kanuni bir zorunluluktur.

KAPANIŞ TASDİKİ YAPILMAMASININ SONUÇLARI

1- Yevmiye Defteriniz Ticari Davalarda Lehinize Delil Teşkil Etmez.

Yevmiye defteri kapanış tasdiki yapılmadığı takdirde ticari davalarda lehinize delil teşkil etmeyecektir. Bir başka deyişle, bir şirketten olan alacağınız resmi defterlerde görülse bile yevmiye defterinin kapanış tasdiki yapılmazsa bu alacağınızı hukuki olarak talep edemeyeceksiniz.

TTK’nın 82 ve devamı maddelerinde bu açıkça görülmektedir. 82. Maddede defterlerin delil teşkil edebilmesi için gerekli şartlardan biri de defterlerin Kanun’a uygun suretle tutulmuş olmasıdır. Kanuna uygun şekilde tutulmasından anlaşılması gereken hususlardan biri de tasdikin zamanında yapılması gelir.

2- 2019 Yılı İçin 7.658 TL İdari Para Cezası Vardır

Yevmiye defterinin kapanış tasdikinin yapılmamasının bir diğer müeyyidesi de 7.658 TL’lik idari para cezasıdır.

3- Konkordato Talebi Ret Edilecektir

Yevmiye defterinin kapanış tasdikinin yapılmamasının yaptırımlarından biri de Konkordato’ya başvuracak şirketlerin bu taleplerinin ret edilmesi olacaktır. Bilindiği üzere Konkordato; resmi defter ve belgeler üzerinden hareketle finansal zorluk yaşayan şirketlerin borçlarını bir süreliğine öteleme veya borçlarının bir kısmının iskonto edilmesidir. Kapanış tasdiki olmayan bir şirketin yevmiye defteri mahkemelerde kendisi lehine delil teşkil edemeyeceğinden Konkordatoya karar verecek olan mercii de mahkemeler olduğundan daha en başta bu talep usulen ret edilecektir.

4- Zayi Belgesi Alınması İçin Kapanış Tasdikinin Yapılması Şarttır.

Bilindiği üzere defter ve belgeler, yangın su baskını gibi nedenlerde zayi olduğu takdirde şirketler bulundukları yerdeki Asliye Ticaret Mahkemelerinden zayi belgesi talep edebilmekteler. Ancak zayi belgesinin alınabilmesi için şirketin resmi defter ve belgelerinin de mahkemeye sunulması gerekecektir. Yevmiye defteri kapanış tasdikinin yapılmaması halinde söz konusu resmi defter ve belgeler mükellef lehine delil teşkil edemeyeceğinden zayi belgesi de Asliye Ticaret Mahkemesince verilmeyecektir.

5- Vergi Usul Kanunu’na Göre Ceza Var mı?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu sadece açılış tasdikine ilişkin hükümler içermektedir. Bu yüzden Kanundaki müeyyidelerde sadece açılış tasdikinin yapılmamasına ilişkin müeyyidelerdir. Resen takdir nedeni sadece açılış tasdikinin yapılmaması sonucu ortaya çıkabilecek bir yaptırımdır. Yine yevmiye defterindeki KDV indirimlerinin reddedilmesi de kapanış değil açılış tasdikinin yapılmaması durumunda ortaya çıkacak bir diğer haldir.

25.06.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM