YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMaaşını Gününde Alamayan İşçinin Hakları Nelerdir?

Değerli okurlar, bu hafta ücretini zamanında alamayan şirket çalışanlarının ne gibi haklara sahip olduklarından bahsedeceğiz.

Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. Maddesi aşağıdaki gibidir;

“Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.”

Kanuna göre, işçinin maaşı gününde ve eksiksiz olarak ödenmelidir. Ancak, maaşın geç ödenmesi halinde işçiye 20 günlük bir bekleme süresinin verildiği de açıktır. 20. Günden itibaren ise işçi işe gelmeyebilir. Geciken her gün için yasal faiz isteme hakkına sahiptir.

Kanunda, işçinin işe gelmemesi grev olarak tanımlanmamıştır. Bu oldukça önemli bir durumdur. Çünkü bunun grev olarak tanımlanmaması işçinin kıdem tazminatı hakkının da önünü açmaktadır.

MAAŞINI GEÇ ALAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINI ALIP İŞTEN AYRILABİLİR Mİ?

4857 sayılı Kanunda kıdem tazminatına hak kazandıran haklı sebeple fesih halleri arasında maaşın geç ödenmesi yer almasa da durum öyle değildir.

İşçi ile işveren arasında yapılan sözleşmede maaşın belirtilen tarihte ödenmemesinden dolayı işçi İş Kanunu’nun 24/II-e maddesi gereği haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir.

Bir başka deyişle, işçi maaşının geç ödenmesinden dolayı kıdem tazminatını isteme hakkına sahiptir. Konu ile ilgili olarak örnek yargı kararları da mevcuttur. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 6.6.2013 tarihinde 2013/3541 E. 2013/10669 K. sayılı kararı bu kararlardan biridir.

İşverenin içine düştüğü ekonomik kriz nedeniyle işçiye maaşları geç ödemesinin de sonuca bir etkisi yoktur. Örnek yargı kararlarında da bunu görebiliyoruz. Yani şirketin ekonomik olarak ödeme güçlüğüne düşmesi halinde dahi işçi maaşının geç ödenmesinden dolayı ödemenin yapılmadığı 21. Günden itibaren işe gelmeyebilir ve iş sözleşmesini haklı sebeple feshedip kıdem tazminatını almaya hak kazanabilir.

Sonuç olarak maaşını zamanında alamayan işçi;

a) Maaş gününden itibaren 20 gün boyunca ücretin hala ödenmemesi halinde 21. Günden itibaren işe gelmeyebilir. İşçi böyle bir hakkı kullandığı takdirde de işveren işçinin iş sözleşmesini fesh edemez,

b) Maaşının ödenmemesinden dolayı işçi iş sözleşmesini haklı sebeple feshedip kıdem tazminatı isteme hakkına sahiptir. Kıdem tazminatını alamayan işçi konuyu davaya taşıdığı takdirde örnek yargı kararları göz önüne alındığında davayı kazanma olasılığı yüksek olacaktır.

09.07.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM