YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comVergi Müfettişine Defter ve Belge İbraz Etmemenin Yaptırımı

Değerli okurlar, vergi müfettişlerine defter ve belge ibraz etmemenin yaptırımlarından biri de 1 nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer almaktadır. Bu hafta KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer alan bu hususları sizlerle paylaşacağım.

DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEME ÖZEL ESASLARA ALINMA NEDENİDİR

Vergi incelemesine yetkili olanlarca veya takdir komisyonlarınca ibrazı istenen, defterlerin belgelerin mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle KDV mükellefleri tarafından ibraz edilmemesi durumunda, mükellef özel esaslar kapsamına alınır.

Ancak mükellefler ek süre talebinde bulunabilirler. Bu süre dolduğunda da defter ve belge ibraz edilmemişse genel esaslardan özel esaslara alınacaklardır.

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ AYRINTI

Mükellefin, ödeme kaydedici cihazı bozulduğu halde ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporunu ve buna dair yetkili servisçe düzenlenmesi gereken tutanağı ilgili vergi dairesine ibraz etmeyen mükelleflerin bu fiilleri “defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespiti” kapsamında değerlendirilmez.

İNDİRİLECEK KDV LİSTELERİNİN İBRAZ EDİLMEMESİ OLUMSUZ TESPİT OLARAK DEĞERLENDİRİLMEZ

Mükellef tarafından 191 İndirilecek KDV listelerinin ibraz edilmemesi de bu kapsamda bir olumsuz tespit olarak değerlendirilmez.

DEFTER VE BELGE İBRAZ YAZISINI MUHAKKAK MUHAFAZA EDİN

Mükellef aleyhine defter ve belge ibraz etmeme suçunun isnat edilmesi için öncelikle defter ve belgelerin ibrazına ilişkin yazının mükellefe tebliği gerekmekte olup, söz konusu yazının 213 sayılı Kanunun 93 ila 109 uncu maddeleri arasında düzenlenen “Tebliğ” hükümleri doğrultusunda tebliğinin sağlanmış olması gereklidir. Usulsüz yapılan tebliğler geçerli değildir. Burada tebliğin usulsüz yapıldığını mükellef tespit etmek durumundadır.

 

 

FAALİYETİ SONA EREN MÜKELLEFLERİNDE BU KAPSAMDA SORUMLULUĞU VARDIR

Faaliyetini sona erdiren mükelleflerinde kullanmayacak oldukları belgeleri ilgili vergi dairesine ibraz etmemeleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle defter ve belgelerini ibraz etmedikleri konusunda tespit bulunanların, tespitin ilgili olduğu döneme ait iade talepleri defter ve belgeleri ibraz etmedikleri sürece yerine getirilmez. Henüz sonuçlanmayanlar dâhil diğer dönemlere ait iade talepleri ise iki kat teminat karşılığında veya münhasıran vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilir. Teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

GENEL ESASLARA DÖNMEK İÇİN DEFTER VE BELGENİN İBRAZI ŞARTTIR

Mükellefler, genel esaslara dönmek için ibraz edilmeyen defter ve belgelerini idareye ibraz etmek durumundadırlar. Henüz sonuçlanmayan KDV iadeleri varsa iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.

Defter ve belgelerini 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan mücbir sebep hallerinden biri nedeniyle ibraz edemeyen mükelleflere özel esaslar uygulanmaz.

Haklarında, tarh zamanaşımı öncesi dönemlere ilişkin olarak defter belge ibraz etmeme tespiti bulunan mükelleflerin iade talepleri, tarh zamanaşımının dolduğu tarihten itibaren genel esaslara göre yerine getirilir.

03.04.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM