YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com2015 Kirası 2016 da Ödenirse Gider Yazılır Mı ?

Tarih: 20.09.2016

Değerli okurlarım, bana sıklıkla gelen bir soru hakkında yakın bir tarihte Maliye İdaresi önemli bir özelge çıkarmıştır. Söz konusu özelge, belediyeden kiralanan yerin kira ödemesine ilaveten Belediye tarafından KDV tahsil edildiği, kira ödemesi yapıldığından kira ödemelerine ilişkin belgelerin düzenlendiği, 2013/Haziran ayına ait kira bedelini 19/03/2014 tarihinde ödediği ve ödemeye ilişkin Belediye tarafından 19/03/2014 tarihinde alındı belgesinin düzenlendiği belirtilerek, şirket tarafından 2013 yılında ödenmeyen kiraların 2014 yılında ödenmesi durumunda ödenen tutarların gider olarak yazılıp yazılmayacağı ve katma değer vergisi beyannamesinden indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile ilgilidir. Özelgenin özeti aşağıdaki gibidir;

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, belediyeden kiralamış olduğunuz yerin 2013 yılına ait kira giderlerinin tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri gereğince miktar ve mahiyet olarak kesinleşmiş olduğu 2013 hesap dönemine ait kurum kazancınızın tespitinde dikkate alınması gerekmekte olup söz konusu döneme ilişkin kira tutarlarının Şirketiniz tarafından ilgili dönemde ödenip ödenmemesinin bu duruma herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla 2013 hesap dönemine ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılması gereken kira giderlerinin 2014 hesap dönemi kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.        

KDV Yönünden 

Buna göre, kiralama işlemlerinde vergiyi doğuran olay hizmetin ifası ile meydana gelmekte olup, Şirketinizin 2013 Haziran dönemine ait kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV' nin, takvim yılı aşılmamak şartıyla kanuni defterlere kaydedildiği dönem itibariyle indirim konusu yapılması gerekmekte olup, söz konusu kiralama işlemine ait bedelin Şirketiniz tarafından ödenip ödenmemesinin indirim uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV' nin vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği 2013 yılında indirim konusu yapılması gerektiğinden söz konusu KDV' nin 2014 yılında indirim konusu yapılması KDV Kanununun 29/3 üncü maddesi uyarınca mümkün bulunmamaktadır.[1]

 

Görüldüğü gibi, özelgeden de anlaşılacağı üzere, önceki yıla ait bir kira giderinin sonraki yıl ödenmesi durumunda, hem ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılamıyor, hem de KDV yönünden indirim konusu yapılamıyor.


 

[1] İstanbul vergi dairesi başkanlığının 17/02/2016 tarih ve 62030549-125[6-2014/170]-13252 sayılı özelgesi

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM