YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comSGK Prim Borcu Yoktur Belgesinde Yeni Düzenleme

Tarih: 02.08.2016

 

Değerli okurlarım, bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinde, sigorta prim borçlarının KDV alacaklarından mahsubu yoluyla da ödenebileceği hükmü yer almaktadır. Buna göre ilgili vergi daireleri, KDV alacağı olan işverenlerin alacaklarını SGK hesaplarına, cari ayı takip eden ayın 20'sine kadar aktarmaktadırlar. Bu durumda, söz konusu aktarım işlemi yapılıncaya kadar "Borcu Yoktur" yazısına ihtiyaç duyan işverenler sorun yaşamaktaydı. Bir başka deyişle aktarım işlemi gerçekleşene kadar borcu yoktur yazısı alınamamaktaydı. Özellikle ihalelere giren kurumlarda bu durum ciddi sorunlar yaratmıştır.

SGK, konuyla ilgili olarak yayımladığı 2016/13 nolu Genelgede; 

KDV alacağı SGK hesaplarına geçinceye kadar Borcu Yoktur yazısı talep eden işverenlerin öncelikle ilgili vergi dairelerine başvurak, "Mükellef ....'nin ...... ayına ait ..... tutarındaki sigorta prim borcu tutarı KDV alacağından mahsup suretiyle ..... tarihine kadar Kurumunuz hesaplarına yatırılacaktır" şeklinde düzenlenmiş ıslak imzalı yazı alarak SGK müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği,

SGK müdürlüğüne vergi dairesince düzenlenen söz konusu yazıya ilaveten "Vade tarihinde KDV alacağıma mahseben ödenecek olan prim borcumun, Kurumunuz hesaplarına yatırılmaması halinde, almış olduğum Borcu Yoktur yazısının hükümsüz olacağını ve ihale tarihinde borcumun bulunduğunu kabul ve taahhüt ederim" şeklinde taahhütname vermeleri halinde kendilerine Borcu Yoktur yazısının verileceği,düzenlenmiştir.

Dolayısıyla prim borcunu KDV alacağına mahsuben ödemekte olan işverenlere, mahsup işlemi tamamlanmadan da ihalelere girişte Borcu Yoktur yazısı verilmesinin önü açılmıştır. 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM